Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Legacy Section

  • Tar éis don Acht um Cheartas Coiriúil (Comhoibriú Idirnáisiúnta) 2019 tosú i Meán Fómhair 2019, comhordaíonn an Rannóg Dlí freagairt an Gharda Síochána ar iarratais a bhaineann le cúrsaí oidhreachta a thagann isteach ó Údaráis Fhiosrúcháin i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain Mhór.
  • Soláthraíonn an Rannóg Oidhreachta caidreamh leanúnach idir an Rannóg seo agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, a chomhordaíonn leis an tSeirbhís Cróinéara do Thuaisceart Éireann thar ceann Choimisinéir na nGardaí Síochána.
  • Comhordaíonn an Rannóg seo iarratais laistigh de Rannóga Inmheánacha ábhartha den Gharda Síochána agus soláthraíonn sé cúnamh, chomh fada agus a cheadaíonn an reachtaíocht é seo, don tSeirbhís Cróinéara do Thuaisceart Éireann.