Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Dúshaothrú páistí ar líne

Ba chóir Má aimsíonn tú ábhar a cheapann tú gur ábhar mídhleathach é, nó má tá taithí agat ar an idirlíon nach bhfuil cuma ceart uirthi, ba cheart duit an méid seo a leanas a dhéanamh: DÉAN É A THUAIRISCIÚ!

Má thagann tú ar ábhar a d'fhéadfadh a bheith neamhdhleathach a cheapann tú, ba chóir duit é a thuairisciú chuig www.hotline.ie. Tabhair faoi deara nach bhfuil ort d’ainm a thabhairt don tseirbhís seo agus ní gá duit d'ainm nó aon fhaisnéis phearsanta a thabhairt.

 

 Áirítear le hábhar neamhdhleathach pornagrafaíocht leanaí, gáinneáil ar leanaí nó cóiriú leanaí, nó aon ábhar ciníoch nó seineafóbach i.e. rud ar bith a cheapfar chun fuath nó idirdhealú a spreagadh.

Is cuma Tuairiscigh é chuig an mBeolíne agus déanfar é a mheas.

Ní dhéileálann an Beolíne ach le tuairiscí faoi ábhar ar an Idirlíon. Ní fhéadtar an tseirbhís seo a úsáid chun coir nó ghníomhaíochtaí coiriúla a bhfuil amhras fúthu a tharlaíonn sa "saol réadúil” a thuairisciú. Ba cheart aon tuairisc den sórt sin a dhéanamh go díreach leis An nGarda Síochána, ag do stáisiún Garda áitiúil nó trí úsáid a bhaint as  uimhir theileafóin an Gharda Síochána 1800 666 111 atá saor in aisce agus faoi rún.

Ní ionann tuairisc a thabhairt ar an mBeolíne agus é a chur in iúl don Gharda Síochána. Ba cheart go ndéanfaí tuairiscí díreach leis an nGarda Síochána i gcásanna práinneacha ina bhfuil baol láithreach ann do dhaoine.

Má tá droch-eispéireas agat ar an Idirlíon, nó má mhothaíonn tú míchompordach le haon chás ná bíodh eagla ort é a insint le duine. Labhair le tuismitheoirí, le cairde nó le duine fásta a bhfuil muinín agat ann. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na línte cabhrach seo a leanas freisin:

Na Samáraigh ( www.samaritans.org ) - Íosghlao 0818 60 90 90

ISPCC ( www.ispcc.ie ) - (01) 6767960

Líne Chabhrach na Leanaí (www.childline.ie) - Saorghlao 1800 66 66 66

Barnardos (www.barnardos.ie) - (01) 453 0355/ Íosghlao: 0818 222 300

Má tá bulaíocht á déanamh ort, is é an chéad rud ba chóir duit a dhéanamh ná é a insint do dhuine fásta nó do dhuine éigin a bhfuil muinín agat ann. Sa dara háit, ná freagair ar mhodh ar bith don bhulaíocht. Faoi dheireadh, sábháil an fhianaise chun cabhrú le húdaráis cosúil leis na Gardaí cosaint a thabhairt duit.

Teachtaireachtaí meandaracha

Tá IM iontach chun comhrá a dhéanamh le do chairde, tá sé sciobtha, is féidir leat liostaí teagmhála a shocrú ionas gur féidir leat a fheiceáil nuair a bhíonn do chairde ar líne ag an am céanna leatsa agus is féidir leat labhairt le níos mó ná cara amháin ag an am céanna. Bí cúramach……

 • Níl daoine i gcónaí mar a cheapann tú, déan cinnte go bhfuil na daoine atá ar do liosta teagmhála daoine a bhfuil a aithne agat orthu sa saol réadúil;
 • Má chuireann daoine tú ar a liosta teagmhála agus nach bhfuil aithne agat orthu, bain úsáid as d'fheidhm bhlocála ionas nach bhféadfaidís tú a fheiceáil ar líne agus ansin ní bheidís in ann teagmháil a dhéanamh leat.
 • Má tá próifíl agat ar IM, ná cuir an t-iomarca faisnéise pearsanta air, cosúil le do shonraí teagmhála, seoltaí nó an áit a dtéann tú ar scoil. Bain úsáid as carachtar nó siombail chartúin in áit grianghraf.

Seomraí Comhrá

Is féidir le seomraí comhrá a bheith ina bhealach maith chun fanacht i dteagmháil nó chun buaileadh le daoine nua. Is minic is féidir na seomraí comhrá seo a bhunú bunaithe ar thopaicí nó ar théamaí ar leith a bhféadfadh suim ar leith a bheith agat iontu. Bí cúramach ......

 • Cuimhnigh go bhfuil sé éasca do dhaoine a ligean orthu gur duine éigin eile iad mar gheall ar nádúr anaithnid an idirlín.
 • Bí cúramach gcónaí faoin chineál faisnéise a sholáthraíonn tú sna seomraí comhrá.
 • Tuairiscigh cásanna ina mbraitheann tú go bhfuil rud éigin amhrasach nó nach bhfuil sé ceart. Inis do dhuine fásta nó do dhuine éigin a bhfuil muinín agat. Déan iarracht agus cóipeanna d'aon ábhar a cheapann tú a bhféadfadh cabhrú leat a choinneáil.
 • Ná socrú chun buaileadh le chéile le daoine nach bhfuil aithne agat orthu, gur bhuail tú i seomra comhrá, gan duine fásta nó caomhnóir i láthair.

Láithreáin Líonraithe Shóisialta

Le Láithreáin Líonraithe Shóisialta ar nós Facebook, Instagram agus Twitter i measc láithreán eile, ligtear duit do phróifílí féin a chruthú, ag nascadh le próifílí do chairde, blaganna a chruthú agus trácht a dhéanamh ar phróifílí daoine eile agus grianghraif a roinnt . Bí cúramach……

 • Ná tabhair iomarca faisnéise pearsanta. Cuimhnigh gur féidir le gach duine an fhaisnéis a chuir tú ar do phróifíl a fheiceáil. Nuair a chuireann tú an fhaisnéis / na grianghraif ar an Idirlíon, is féidir le daoine eile iad a fheiceáil agus a chóipeáil / a úsáid, ie caillfidh tú smacht air, féadfaidh daoine iarracht a dhéanamh iad a úsáid ar bhealaí nach raibh i gceist agat. Bain úsáid as do chuid socruithe príobháideachta chun tú féin a chosaint agus teorainn a chur ar na nithe a fhéadfaidh daoine seachas do chairde a fheiceáil agus a dhéanamh le do chuid faisnéise.
 • Maidir le cibearbhulaíocht. Bí ar an eolas gur féidir le daoine na suíomhanna seo a úsáid chun bulaíocht agus ciapadh a dhéanamh. Féadfaidh siad iarracht ábhar ó do phróifíl a úsáid ar bhealach mailíseach, tráchtaí gránna a phostáil, srl. Cuimhnigh go bhfuil sé sách éasca bulaithe ar líne a aimsiú. Coinnigh an fhianaise agus taispeáin é do dhuine éigin a bhfuil muinín agat ann.
 • Cuimhnigh nach daoine i gcónaí mar a cheapann tú, ní féidir leat glacadh leis go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraíonn úsáideoirí eile ar a gcuid próifílí barántúil. Bí cúramach glacadh le daoine isteach i do limistéir chomhrá. Smaoinigh ar an ábhar a bhfuil tú le roinnt leis na daoine seo. An bhfuil tú ag iarraidh go bhfeicfidh gach duine, lena n-áirítear strainséirí iomlán an t-ábhar?

Blag

Is bealach éasca é Blagáil chun do chuid smaointe agus tuairimí a roinnt ar réimse leathan d’ábhair. Ach tá sé tábhachtach cuimhneamh, toisc go bhfuil blaganna ar an idirlíon, go bhféadfadh duine ar bith breathnú orthu. Tá sé tábhachtach cuimhneamh a dhéanamh air seo, mar sin, ionas go smaoineoidh tú go cúramach faoin gcineál faisnéise ar mhian leat a chur amach don domhan ar fad. Bí cúramach……

 • Déan iarracht teorainn a chur ar an méid faisnéise pearsanta a sholáthraíonn tú. Níl daoine i gcónaí mar a cheapann tú agus is féidir le daoine den sórt sin faisnéis a bhaintear as do bhlag a úsáid chun a bheith ina chara leat le haghaidh a gcuid cúiseanna féin a d'fhéadfadh tú a chur i mbaol.
 • Bí ar an eolas faoi na rudaí a deir tú . Cé go bhfuil sé go maith do thuairimí féin a bheith aige maidir le cúrsaí áirithe, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag rud a deir tú ar dhuine eile. D’fhéadfadh tráchtanna / pictiúir míchuí a phostáiltear ar bhlaganna a bheith ina fhoirm fhealltach de cibearbhulaíocht. Smaoinigh i gcónaí sula gclóscríobhann tú !

Cluichíocht ar Líne

Is féidir le Cluichíocht ar Líne a bheith ina bhealach maith idirghníomhú agus caidreamh a dhéanamh le daoine nua agus tú ag imirt leo nó ina gcoinne. Baineann go leor daoine taitneamh as an dúshlán nó as dul i mbun iomaíochta le daoine eile nó as taithí nó eolas a roinnt chun a gcuid scileanna a fheabhsú agus chun bealaí a fhoghlaim chun an córas a shárú. Bí cúramach……

 • Ná tabhair eolas pearsanta ar bith. Cuimhnigh nach bhfuil gá go mbeadh d’ainm, do sheoladh nó do shonraí teagmhála pearsanta nó faisnéis eile phearsanta eile ar eolas ag na himreoirí eile nuair a bhíonn tú i mbun cluichíochta ar líne. Bí ar d'fhaichill d'aon imreoir eile a bhíonn ag lorg faisnéise den sórt sin. D’fhéadfá nach bhfuil siad an duine a cheapann tú.
 • Ná socraigh riamh buaileadh le duine éigin ar chuir tú aithne orthu ar líne mura bhfuil tuismitheoir nó caomhnóir leat. Níl daoine i gcónaí mar a deir siad agus d'fhéadfá tú féin a chur i mbaol má dhéanann tú é seo.

Rannpháirtíocht i gComhroinnt P2P

Is féidir le Babhtáil Chomhad nó Comhroinnt Chomhad ‘Idir Piaraí’ a bheith ina bhealach simplí chun comhaid a mhalartú a bhfuil spéis agat iontu, cosúil le ceol agus scannáin, mar shampla le cairde agus le húsáideoirí eile ar an idirlíon... Bí cúramach……

 • Ábhar Díobhálach - Bí ar an eolas go bhféadfadh ainm eile a chur ar chórais comhroinnt chomhad P2P go minic chun an t-ábhar iarbhír a chur i bhfolach nó fiú chun daoine a mhealladh chun iad a oscailt. Má bhíonn aon amhras ort faoi cad atá laistigh den chomhad, ná hoscail é!
 • Lé úsáid a bhaint as bogearraí um chomhroinnt chomhad d’fhéadfadh an chontúirt d’earra frithspiaireachta a bheith ann do do phríobháideacht agus do shlándáil. Uaireanta d’fhéadfadh sé a bheith ina shárú ar do phríobháideacht má roinneann tú níos mó de do chomhaid ríomhaire le comhpháirtithe comhaid eile ná mar a bhí i gceist agat. Mar fhocal scoir, i gcásanna áirithe is féidir leis an ríomhaire a bheith níos tugtha do na víris a dhéanann ionfhabhtú ar mheaisíní eile ar na líonraí P2P agus do dhaoine atá ag iarraidh ríomhairí a rialú go cianda.
 • Úsáid Neamhdhleathach - Tá an chuid is mó den ábhar atá ar fáil ar láithreáin chomhroinnt chomhad cosanta faoi chóipcheart. D'fhéadfadh sárú ar an gcóipcheart a bheith mar chúis le gníomhú dlíthiúil a dhéanamh i gcoinne daoine a uaslódálann nó a íoslódálann ábhair den sórt sin agus nach n-íocann siad na táillí cuí leis na húinéirí. Thóg an tionscal ceoil agus scannáin líon suntasach de chásanna i gcoinne daoine aonair a sháraigh an cóipcheart seo a bhí mar chúis leis na mílte eoró a bhronnadh i gcoinne daoine aonair, lena n-áirítear leanaí.

Tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhfuil go leor gnéithe dearfacha ag baint leis an idirlíon, agus gurb é an bealach is fearr ná teagmháil réamhghníomhach a dhéanamh le do leanaí maidir lena gcuid iarrachtaí chun a chinntiú go bhfuil siad in ann an taitneamh is fearr a bhaint as an idirlíon ar an mbealach is sábháilte.

• Bí Páirteach: Faigh tuilleadh eolais amach faoi na rudaí atá do leanaí ag déanamh ar líne. Bí eolach ar na córais a úsáideann siad, mura bhfuil a fhios agat conas iad a úsáid, iarr orthu iad féin a thaispeáint duit nó a mhúineadh duit conas iad a úsáid.

• Labhair leo: Mínigh dóibh na contúirtí a d'fhéadfadh a bheith ann, spreag iad labhairt leat má bhíonn deacrachtaí acu nó má bhíonn fadhbanna acu le húsáideoirí eile a bhíonn siad ag idirghníomhú leis ar an Idirlíon.

• Socraigh treoirlínte: Socraigh Treoirlínte maidir le húsáid an idirlín, nuair is féidir é a úsáid, an tréimhse a d'fhéadfaidís a bheith ar an idirlíon, cén cineál faisnéise ba chóir dóibh a sholáthar, mol dóibh caitheamh le húsáideoirí eile leis an méid céanna measa a bhfuil siad ag iarraidh ó dhaoine eile.

• Úsáid na hacmhainní atá ar fáil: Tá acmhainní ag a lán de na teicneolaíochtaí a úsáideann leanaí sa lá atá inniu ann agus is féidir iad a úsáid chun cuidiú le leanaí a bheith faoi chosaint ó ábhar míchuí nó gáirsiúil. Tá Córais Scagtha, Blocála agus Scagaire Teaghlaigh i measc cuid de na roghanna atá ar fáil.

• Bí ar an airdeall: Coinnigh ríomhairí in áit ina bhféadfaidh tú iad a fheiceáil, coinnigh súil ar na suíomhanna a bhfuil siad ag tabhairt cuairte orthu lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach dóibh.

• Tuairiscigh! - Ba chóir cásanna áirithe de dhrochúsáid leanaí amhrasta ar líne a thuairisciú ar www.hotline.ie láithreach.

• Mura bhfuil tú cinnte go bhfuil an t-ábhar mídhleathach nó nach bhfuil, is cuma, déan é a thuairisciú ar an mBeolíne agus déanfar é a mheas.

• Ní dhéileálann an Beolíne ach le tuairiscí faoi ábhar ar an Idirlíon. Ní fhéadtar an tseirbhís seo a úsáid chun coir nó ghníomhaíochtaí coiriúla a bhfuil amhras fúthu a tharlaíonn sa "saol réadúil” a thuairisciú. Ba cheart aon tuairisc den sórt sin a dhéanamh go díreach leis An nGarda Síochána, ag do stáisiún Garda áitiúil nó trí úsáid a bhaint as  uimhir theileafóin an Gharda Síochána 1800 666 111 atá saor in aisce agus faoi rún.

Tá liosta thíos le tuairiscí an-ghearr ar chuid de na príomhchineálacha teicneolaíochta a úsáideann leanaí sa lá atá inniu ann. Ní liosta uileghabhálach é, ach treoir do thosaitheoirí.

Teachtaireachtaí meandaracha

Is éard atá i dteachtaireacht mheandarach ná cineál cumarsáide beo agus meandaraí, meascán de sheomraí comhrá, ríomhphost agus glaonna teileafóin, arna n-éascú ag ríomhairí pearsanta ríomhairí. Is féidir é a bheith i bhfoirm chumarsáide príobháideach idir cairde a bhfuil aithne acu ar a gcéile ina gcruthaíonn úsáideoirí liosta dá dteagmhálacha féin agus cuirtear in iúl dóibh nuair atá siad ar líne, nó is féidir go mbeadh sé ina timpeallacht oscailte poiblí freisin. Le Teachtaireachtaí Meandaracha ligtear do dhaoine cumarsáid a dhéanamh tríd an ngréasán go díreach tríd úsáid a bhaint as roghanna éagsúla, lena n-áirítear téacs, guth, físeáin agus pictiúir.

Ríomhphost

Is éard atá i Ríomhphost ná post leictreonach agus is bealach é chun teachtaireachtaí a sheoladh ó ríomhaire amháin go ceann eile ar an Idirlíon. Scríobhtar teachtaireachtaí i gcláir ríomhphoist speisialta.

Seoladh teachtaireachtaí pictiúir agus físeáin

Is cumarsáid atá ag éirí níos coitianta iad teachtaireachtaí pictiúr agus físeáin, de réir agus a bhíonn feistí fón póca níos sofaisticiúla. Go bunúsach, leis na feistí ligtear d’úsáideoirí pictiúir agus físeáin a chur ar aghaidh ar bhealach comhchosúil le teachtaireachtaí téacs.

Téacsáil

Is éard atá sa tSeirbhís Gearrtheachtaireachtaí (SMS) ná téacsáil mar a thugtar uirthi de ghnáth, ná áis ar d’fhón póca a ligeann don úsáideoir teachtaireacht téacs a scríobh agus an teachtaireacht seo a sheoladh chuig uimhir eile, a fhaightear é mar theachtaireacht scríofa.

Láithreáin Líonraithe Shóisialta (SNS)

Is láithreáin ghréasáin iad láithreáin Líonra Sóisialta le hiarratais a chabhraíonn le cairde a nascadh lena gcéile trí roinnt uirlisí cosúil le blaganna, próifílí, córais ríomhphoist inmheánacha agus grianghraif. I measc na suíomhanna cáiliúla tá Facebook agus Twitter. Tá roinnt SNS ann go sonrach do leanaí óga, mar shampla Club Penguin, Movie Star Planet srl. Baineann go leor daoine óga úsáid as na suíomhanna seo chun a gcuid próifílí féin a chruthú, a nascann siad ansin le suíomhanna dá gcairde agus mar sin de. Uair agus atá siad bunaithe, is féidir leo na próifílí seo a úsáid chun grianghraif a roinnt, blaganna a chruthú agus tuairimí a phostáil ar phróifílí agus ar bhlaganna daoine eile.

Seomraí Comhrá

Ós rud é go nascann an tIdirlíon ríomhairí pearsanta, ligeann sé do dhaoine "comhrá a dhéanamh". Tá láithreáin ghréasáin áirithe ann a bhfuil fóraim seomraí comhrá acu - a ligeann do dhaoine teachtaireachtaí "a chur suas" agus comhráite a bheith acu lena gcéile. Tugtar "snáitheanna" ar na comhráite.

Scimeáil ar an Idirlíon

Déanfaidh formhór na ndaoine a bhíonn ag scimeáil ar an idirlíon a dhéanamh trí bhrabhsálaí, rud a ligeann duit féachaint ar láithreáin idirlín. Is é Google Chrome an brabhsálaí is coitianta a úsáidtear ar ríomhairí pearsanta. I measc brabhsálaithe eile tá Microsoft Internet Explorer agus Mozilla Firefox.

Innill Chuardaigh

Úsáidtear Innill Chuardaigh chun cuidiú le daoine nuair a bhítear ag scimeáil ar an Idirlíon. I measc na n-inneall cuardaigh is coitianta tá Google ( www.google.ie ) agus Yahoo ( www.yahoo.com ). Go bunúsach, tá áis bharra cuardaigh ag innill chuardaigh, rud a ligeann d'úsáideoirí an fhaisnéis shonrach a theastaíonn uathu a chlóscríobh. Nuair a dhéanann tú é seo agus nuair a bhrúnn tú ar chuardach, déanann an t-inneall cuardaigh na leathanaigh ina bhfuil an fhaisnéis atá á lorg agat a aimsiú, agus tugtar liosta duit de sheoltaí idirlín chuí.

Consóil Chluichí

Is éard atá i gConsóil Chluichí ná córais siamsaíochta atá deartha go sonrach chun ligean d'úsáideoirí cluichí a imirt. I measc na leaganacha coitianta tá Sony PlayStation, Nintendo Wii agus Xbox.Online Games de chuid Microsoft.

Baineann Cluichíocht ar Líne leis an bpróiseas ina bhféadfaidh úsáideoirí, tríd an idirlíon idirghníomhú le húsáideoirí eile ar líne i gcluichí imeartha. Ligeann sé seo d'úsáideoirí cluichí a imirt i gcoinne daoine eile gan an gá atá le himreoirí a bheith san áit chéanna. Is suíomh iontach é www.pegionline.eu a sholáthraíonn faisnéis maidir le leanaí a chosaint nuair a bhíonn siad ag imirt cluichí ar líne.

Comhroinnt Chomhad

Le cláir Chomhroinnt Chomhad ligtear d'úsáideoirí comhaid a roinnt nó a bhabhtáil as a gcuid ríomhairí pearsanta le daoine eile ar an Idirlíon. Tá roinnt iarratais tráchtála piaraí le piaraí ann lena ligtear d’úsáideoirí ábhar ceoil agus físeáin a cheannach ar an Idirlíon.

Loga Gréasáin

De ghnáth bíonn loga gréasáin ar a dtugtar 'blaganna' níos coitianta orthu le haghaidh lucht féachana poiblí. Le blag, féadtar idirghníomhaíocht a dhéanamh freisin lena léitheoirí trí thuairimí a fhéadfar a phostáil ar thráchtaí eile. Tá difríochtaí idir na blaganna ó shuíomhanna gréasáin pearsanta atá comhdhéanta suas de shraith postálacha aonair, a fhoilsítear de ghnáth in ord cróineolaíoch. Go ginearálta, níl cead ach ag bainisteoir (í) an bhlag teachtaireachtaí a phostáil. Is féidir le duine ar bith a bhfuil nasc idirlín acu trácht ar phostáil a uaslódáil. Is féidir rochtain ar bhlaganna a theorannú más gá, agus féadfaidh bainisteoir an bhlag é a chumasú nó a mhodhnú. Tá an-tóir orthu le daoine óga. Tugann blagairí aghaidh go minic ar ábhar cúng agus lucht féachana speisialaithe beag.

Is é an áit is fearr le tosú ná tuiscint a fháil ar an teicneolaíocht atá á úsáid ag do leanaí nuair atá siad ag idirghníomhú ar an idirlíon. Bíonn cuma scáfar air seo do go leor tuismitheoirí. Ní gá a bheith go hiomlán inniúil i dTeicneolaíocht Faisnéise chun é seo a dhéanamh, fiú má bhíonn tuiscint bhunúsach agat ar na teicneolaíochtaí seo, beidh an t-eolas riachtanach chun cabhrú leis na rioscaí féideartha a aithint agus chun a chinntiú gur féidir leat féin agus do leanaí an t-idirlíon a úsáid ar an mbealach is sábháilte.

Tá roinnt céimeanna praiticiúla simplí ar féidir leat a dhéanamh chun cabhrú leis na rioscaí a theorannú chomh maith le comhairle shoiléir a thabhairt do do leanbh. Is é an bealach is fearr chun é seo a dhéanamh ná a bheith páirteach agus tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann do leanaí an t-idirlíon. Cabhróidh sé go mór leat má chuireann tú le d’eolas ar an teicneolaíocht atá i gceist agus má thuigeann tú an chaoi a n-úsáideann do leanbh an teicneolaíocht seo chun idirghníomhú le daoine eile ar an Idirlíon chun do leanaí a threorú agus a thacú lena chinntiú go bhfuil siad á úsáid sa tslí is sábháilte

 

De réir mar a bhíonn i gcónaí, le gach ceann de na cineálacha éagsúla teicneolaíochtaí tá gnéithe dearfacha agus diúltacha ag baint leo. Tá réimse leathan de shuíomhanna den scoth ann ar nós www.webwise.ie agus www.thinkuknow.co.uk a sholáthraíonn faisnéis níos mionsonraithe ar na gnéithe dearfacha agus diúltacha éagsúla a bhaineann leis an teicneolaíocht a úsáideann ár leanaí ar an idirlíon sa lá atá inniu ann. De ghnáth, is iad seo a leanas na príomhréimsí imní ar chóir do thuismitheoirí a bheith ar an eolas faoi:

 1. Nádúr Anaithnid - Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas, mar gheall ar nádúr an idirlín, go bhféadfaidh na húsáideoirí a neamhainmníocht a choinneáil, go háirithe i gcomhthéacs seomraí comhrá agus teachtaireachtaí meandaracha. Tá sé tábhachtach go mbíonn a fhios ag na páistí go bhféidir nach bhfuil na daoine a bhfuil siad i dteagmháil leo mar a cheapann siad agus gur chóir go mbeidís an-chúramach maidir leis an gcaoi a n-idirghníomhaíonn siad le daoine eile agus maidir le cén cineál faisnéise ar chóir dóibh a nochtadh do dhaoine eile dá réir sin.
 2. Saincheisteanna Slándála - Tá daoine óga ag cur méideanna suntasach d’fhaisnéis phearsanta ar an idirlíon níos minice anois, cibé trí phróifílí ar shuíomhanna líonraithe shóisialta nó faisnéis a nochtadh i gcomhráite i seomraí comhrá. Féadfaidh nochtadh faisnéise den sórt sin iad a chur i mbaol go n-úsáidfeadh daoine eile an fhaisnéis chun gníomhartha calaoiseacha a dhéanamh lena n-ainmneacha.
 3. Cibearbhulaíocht - ba chóir go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas faoin gcontúirt fhéideartha de dhaoine aonair a úsáideann na cineálacha éagsúla teicneolaíochta idirlín agus / nó ábhair ón idirlíon chun críocha clúmhillte.

Cé go dtugann an t-idirlíon, gan amhras, deiseanna iontacha do leanaí, tá sé soiléir freisin gur fíor-dheis é leanaí a chur i mbaol trína nochtadh d'ábhair agus / nó do dhaoine aonair a d'fhéadfadh a bheith díobhálach. Le héabhlóid thapa na teicneolaíochta idirlín, tríd an idirlíon ar fhóin phóca agus fóin le ceamara, ní mór do thuismitheoirí a thuiscint go bhfuil rochtain ar an idirlíon ag éirí níos éagsúla agus dá bhrí sin tá sé níos deacra maoirseacht a dhéanamh air.

Molann an Garda Síochána don phobal ábhar a cheapann siad  a bheith mídhleathach a fhaightear ar an Idirlíon  a thuairisciú chuig www.hotline.ie ionas go bhféadfadh Tionscail agus Forfheidhmiú an Dlí a bheith ar an eolas faoi agus gníomhú go tapa ina choinne. Ní ionann tuairisc a thabhairt ar an mBeolíne agus é a chur in iúl don Gharda Síochána.

Is seirbhís anaithnid é Hotline.ie d'úsáideoirí idirlín a aimsíonn ábhar mídhleathach ar an Idirlíon, go háirithe ábhar a bhaineann le drochúsáid ghnéasach leanaí. Feidhmíonn Hotline.ie mar scagaire don Gharda Síochána ag soláthar tuarascálacha cáilithe (le faisnéis theicniúil d’ardchaighdeáin) chun an nós imeachta "Fógra agus Baint" a thionscnamh chun an t-ábhar neamhdhleathach / díobhálach a bhaint as an Idirlíon agus féadfaidh an ISP fianaise fhóiréinseach a chaomhnú le haghaidh imscrúdú póilíní. Cuidíonn Hotline.ie go héifeachtach leis an nGarda Síochána an úsáid is fearr a bhaint as a chuid acmhainní trí dhíriú ar imscrúdú a dhéanamh ar thuarascálacha cáilithe ar Ábhar a bhaineann le Droch-Úsáid Ghnéasach de Leanaí amháin.

Níl aon bheolíne shibhialta ná phóilíneachta eile ann chun ábhar amhrasta neamhdhleathach ar an Idirlíon a thuairisciú in Éirinn seachas Hotline.ie.

Nóta: Ba cheart go dtuairisceofaí don Gharda Síochána go díreach i gcásanna práinneacha ina bhféadfadh daoine a bheith i mbaol láithreach.

Séanadh:

Tá na sonraí thíos ceart ag tráth foilseacháin, agus soláthraítear iad mar threoir amháin. Faigh comhairle dhlíthiúil ó d'aturnae nuair is gá