Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Láraonad Seirbhísí Eolais an Gharda Síochána

GISC 2

Is lárionad glaonna le haghaidh Gardaí ar dualgas stádair é Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána. Téann na Gardaí i dteagmháil leis an Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána ar a bhfóin sho-ghluaiste tar éis eachtra in ionad filleadh thar n-ais chuig an stáisiún chun sonraí an chás a thaifead. Tugann siad na sonraí chuig sibhialtaigh atá traenálta go speisialta chuige. Iontrálann an siabhaltach  na sonraí ar an gcóras PULSE (Bunachar sonraí an Gharda Síochána). Bunaíodh an Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána  ar bhonn píolóta i Meán Fómhair 2005 agus cuireadh ar fáil go náisiúnta é i nDeireadh Fómhair 2006.  

Is iad cuspóirí an Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána ná:-

  • Infheictheacht na nGardaí a mhéadú
  • Obair riaracháin na nGardaí a mhéadú
  • Caighdeán an Eolais ar PULSE a fheabhsú 

Tá Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána lonnaithe i dTeach Mhíchíl Mhic Dhaibhéid, Caisleán an Bharraigh. Tá foireann de 180 ag an Lárionad maraon le Príomhoifigeach a thuairiscíonn don Choimisinéir Cúnta i bhfeidhil ar Réigiún an Iarthair. 

Oibríonn an Lárionad ar bhonn 24/7 go dtí an sprioc leibhéal seirbhíse a leanas:-

  • 80% de ghlaonna freagartha laistigh de 20 soicind
  • Meán fhad glaonna faoi bhun 7 nóiméad
  • Níos lú ná 5% de ghlaonna tréigthe 

Maraon le tógáil glaonna ó Ghardaí tógann pearsanra Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána glaonna Faire Tráchta (0818 205805) ón bPobal. Ligeann an uimhir Faire Tráchta d’úsáideoirí bóithre tiomáint chontúirteach nó eachtraí de thiomáint ionsaitheach a thuairisciú. 

Riarann ​​Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána tuairisciú ar line, goid ar line, chun go bhféadfaidh Gardaí imscrúdú a dhéanamh air. Ó 2010 i leith, féadfaidh comhaltaí den phobal a dhearbhú ar líne go gcaillfear maoin faoi €1,000. D'fhéadfaí rochtain a fháil ar an áis ag baint úsáide as an nasc ag barr na láimhe deise den scáileán seo.

GISC

Is féidir dul i dteagmháil leis an  Lárionad Sheirbhísí Eolais an Gharda Síochána trí:-

Láraonad Seirbhísí Eolais an Gharda Síochána

Teach Mhíchíl Mhic Dhaibhéid,

Caisleán an Bharraigh,

Co. Mhaigh Eo.

F23 D303