Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Téarmaí Agus Coinníollacha An Tsuímh

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá úsáid an tsuímh seo faoi réir ag na téarmaí agus ag na coinníollacha seo a leanas:

Bainistíonn an Garda Síochána an suíomh www.garda.ie, as seo tagraítear dóibh mar “Muid”. Nuair a úsáideann tú an suíomh glacann “tú” lenár Téarmaí agus Coinníollacha.

Úsáid an tSuímh

Cuirtear an suíomh gréasáin seo ar fáil ar mhaithe le soláthar faisnéise duit agus le haghaidh d’úsáid phearsanta. Nuair a úsáideann tú an suíomh seo, tugann tú le fios go bhfuil tú i ndiaidh glacadh leis na téarmaí agus na coinníollacha a luaithe is a thosaíonn tú á úsáid.

Maoin Intleachtúil

Is marcanna dílsithe iad ainmneacha, íomhánna agus lógónna de chuid an Gharda Síochána agus iad siúd a bhaineann le tríú páirtithe nó lena gcuid seirbhísí…..

Ní ceadmhach aon lógó nó lógó tríú páirtí ón suíomh seo a chóipeáil nó a úsáid gan réamhchead an úinéara cóipchirt.

 

Hipearnaisc

Ag nascadh linn agwww.garda.ie