Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Teacht ar Oifig mo Sheirbhísí Íospartach áitiúil

Rannóg

GVSO Seoladh

GVSO Guthán

GVSO Ríomhphost

An Cabhán / Muineachán – Béal Átha Conaill

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Béal Átha Conaill, Contae Chabháin, H14 EC99

049-9525807

cavanmonaghan.victimservice@garda.ie

An Clár – Inis

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Inis, Contae An Chláir, V95 TR83

065-6848194

clare.victimservice@garda.ie

Cathair Chorcaí – Sráid Mhóna

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid Mhóna, Corcaigh, T12 K244

021-4548524

corkcity.gardaservice@garda.ie

Corcaigh Thuaidh – Mainistir Fhear Maí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí, O’Neill Crowley Ché, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí, P61 PW84

025-82158

corknorth.victimservice@garda.ie

Chorcaigh Thiar – Droichead na Bandan

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Droichead na Bandan, Contae Chorcaí, P72 AK02

023-8852295

corkwest.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thoir – Dún Laoghaire

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, 34/35 Ascaill Corrig, Dún Laoghaire, Contae Baile Átha Cliath, A96 N299

01-6665063

dmreast.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thuaidh-Lár – Sráid An Stórais

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid An Stórais, Baile Átha Cliath 1, D01 W773

01-6668108

dmrnorthcentral.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thuaidh – Baile Munna

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Baile Munna, Baile Átha Cliath 9, D09 F9C5

01-6664463

dmrnorth.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Theas-Lár – Sráid Chaoimhín

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8, D08 PW26

01-6669474

dmrsouthcentral.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Theas – Croimghlinn

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Croimghlinn, Baile Átha Cliath 12, D12 C588

01-6666263

dmrsouth.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thiar – Fionnghlas

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11, D11 HF29

01-6667505

dmrwest.victimservice@garda.ie

Dún na nGall – Na Gleannta

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Na Gleannta, Contae Dhún Na nGall, F94 RY22

074-9551085

donegal.victimservice@garda.ie

Gaillimh – An Gort

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, An Gort, Contae na Gaillimhe, H91 HK76

091-636495

gaillimh.victimservice@garda.ie

Ciarraí – Oileain Ciarraí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Oileain Ciarraí, Co. Ciarrai, V92 KT92

066-7163303

kerry.victimservice@garda.ie

Cill Dara – An Nás

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, An Nás, Contae Chill Dara, W91 P274

045-884395

kildare.victimservice@garda.ie

Laois / Uíbh Fhailí – Port Laoise

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Bóthar Mainistir Laoise, Port Laoise, Contae Laoise, R32 XW68

057-8674195

laoisoffaly.victimservice@garda.ie

Luimneach – Sráid Anraí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid Anraí, Luimneach, V94 VY64 

061-212496

limerick.victimservice@garda.ie

Lú – Dún Léire

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Dún Léire, Contae Lú, A92 FH97

041-6862388

louth.victimservice@garda.ie

Maigh Eo / Ros Comáin / An Longfort – Ros Comáin

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána , Oifigí an Rialtais Bóthar an Chlochair, Ros Comáin, Contae Ros Comáin, S42 VX53

090-6638389

MR.victimservice@garda.ie

An Mhí – An Uaimh

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Teach Áth Luimnigh, Bailesheáin, An Uaimh, Contae na Mí, C15 ND62

046-9036370

meath.victimservice@garda.ie

Sligeach / Liatroim – Cora Droma Rúisc

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma, N41 CY28

071-9650517

sligoleitrim.victimservice@garda.ie

Tiobraid Árann – An Teampall Mór

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, An Teampall Mór, Contae an Thiobraid Árann, E41 PC04

0504-32636

tipperary.victimservice@garda.ie

Port Láirge/ Cill Chainnigh / Ceatharlach – Cill Chainnigh

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána , Sráid Dhoiminic, Cill Chainnigh, Contae Chill Chainnigh, R95 R291

056-7775090

waterfordkilkennycarlow.victimservice@garda.ie

An Iarmhí – Dealbhna

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Dealbhna, Contae na hIarmhí, N91 KF57

044-9668102

westmeath.victimservice@garda.ie

Loch Garman – Loch Garman

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Loch Garman, Contae Loch Garman, Y35 DH60

053-9165297

wexford.victimservice@garda.ie

Cill Mhantáin – Bré

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Ascaill an Chlochair, Bré, Contae Chill Mhantáin, A98 E093

01-6665360

wicklow.victimservice@garda.ie