Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Teacht ar Oifig mo Sheirbhísí Íospartach áitiúil

Rannóg

GVSO Seoladh

GVSO Guthán

GVSO Ríomhphost

An Clár / Tiobraid Árann An Teampall Mór

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Inis, Contae An Chláir, V95 TR83

0504-32636

CT.victimservice@garda.ie

Cathair Chorcaí Sráid Mhóna

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid Mhóna, Corcaigh, T12 K244

021-4548524

corkcity.gardaservice@garda.ie

Corcaigh Thuaidh Mainistir Fhear Maí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí, O’Neill Crowley Ché, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí, P61 PW84

025-82158

corknorth.victimservice@garda.ie

Chorcaigh Thiar Mainistir Fhear Maí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí, O’Neill Crowley Ché, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí, P61 PW84

023-8852295

corkwest.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thoir Dún Laoghaire

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, 34/35 Ascaill Corrig, Dún Laoghaire, Contae Baile Átha Cliath, A96 N299

01-6665063

dmreast.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thuaidh-Lár Sráid An Stórais

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid An Stórais, Baile Átha Cliath 1, D01 W773

01-6668108

dmrnorthcentral.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thuaidh Baile Munna

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Baile Munna, Baile Átha Cliath 9, D09 F9C5

01-6664463

dmrnorth.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Theas-Lár Sráid Chaoimhín

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8, D08 PW26

01-6669474

dmrsouthcentral.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Theas Croimghlinn

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Croimghlinn, Baile Átha Cliath 12, D12 C588

01-6666263

dmrsouth.victimservice@garda.ie

Réigiún Chathair Átha Cliath Thiar Fionnghlas

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11, D11 HF29

01-6667505

dmrwest.victimservice@garda.ie

Dún na nGall Na Gleannta

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Na Gleannta, Contae Dhún Na nGall, F94 RY22

074-9551085

donegal.victimservice@garda.ie

Gaillimh An Gort

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, An Gort, Contae na Gaillimhe, H91 HK76

091-636495

gaillimh.victimservice@garda.ie

Ciarraí Oileain Ciarraí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Oileain Ciarraí, Co. Ciarrai, V92 KT92

066-7163303

kerry.victimservice@garda.ie

Cill Dara An Nás

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, An Nás, Contae Chill Dara, W91 P274

045-884395

kildare.victimservice@garda.ie

Laois / Uíbh Fhailí Port Laoise

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Bóthar Mainistir Laoise, Port Laoise, Contae Laoise, R32 XW68

057-8674195

laoisoffaly.victimservice@garda.ie

Luimneach Sráid Anraí

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Sráid Anraí, Luimneach, V94 VY64 

061-212496

limerick.victimservice@garda.ie

Lú / An Cabhán / Muineachán Dún Léire

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Dún Léire, Contae Lú, A92 FH97

041-6862388

LCM.victimservice@garda.ie

Maigh Eo / Ros Comáin / An Longfort Ros Comáin

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána , Oifigí an Rialtais Bóthar an Chlochair, Ros Comáin, Contae Ros Comáin, S42 VX53

090-6638389

MR.victimservice@garda.ie

An Mhí / An Iarmhí Ceanannas

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Stáisiún Gardaí Ceanannas, Ceanannas, Contae Na Mí, A82 Y662

046-9036370

MW.victimservice@garda.ie

Sligeach / Liatroim Cora Droma Rúisc

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma, N41 CY28

071-9650517

sligoleitrim.victimservice@garda.ie

Port Láirge/ Cill Chainnigh / Ceatharlach Cill Chainnigh

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána , Sráid Dhoiminic, Cill Chainnigh, Contae Chill Chainnigh, R95 R291

056-7775090

waterfordkillkennycarlow.victimservice@garda.ie

Loch Garman Loch Garman

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Loch Garman, Contae Loch Garman, Y35 DH60

053-9165297

wexford.victimservice@garda.ie

Cill Mhantáin Bré

Oifig Seirbhíse Íospartaigh an Gharda Síochána, Ascaill an Chlochair, Bré, Contae Chill Mhantáin, A98 E093

01-6665360

wicklow.victimservice@garda.ie