Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Scéim Foilsithe

Tá an Garda Síochána tiomanta do sheirbhís oscailte agus trédhearcach a chur ar fáil agus tá sé mar aidhm againn faisnéis a gcuirfeadh an pobal spéis ann, a fhoilsiú, tríd an Scéim Foilseacháin, ar dhóigh réamhghníomhach.

De réir Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise,

2014, ní mór do chomhlachtaí a mhéid faisnéise agus is féidir a fhoilsiú, ag teacht le prionsabail oscailteachta, trédhearcachta, agus freagrachta, ar an gcoinníoll nach bhfuil toirmisc dlí ar an bhfoilseachán nó nach n-airítear é a bheith ina  thaifead  díolmhaithe, faoin Acht.  

De réir Cuid 1(n) se Sceideal 1 den Acht, liostaítear an Garda Síochána mar ghníomhaireacht a airítear go pointe,

“ sa mhéid is go mbaineann sé le taifid riaracháin maidir le hacmhainní daonna nó le hairgeadas nó soláthar”.

Ar an ábhar sin, de réir an Achta, ní phléitear  le hiarratais ach amháin  sna réimsí seo. Ach, tá tuilleadh eolais ar shuíomh gréasáin an Gharda Síochána, maidir le seirbhísí atá ar fáil lasmuigh de na réimsí seo. 

 

Tá Scéim Foilseacháin an Gharda Síochána le fáil anseo. Ta naisc sa tábla seo le faisnéis ábhartha ar an suíomh. Ma tá breis eolais de dhíth ort is féidir suíomh an Gharda Síochána a chuardach tríd an rogha cuardaigh thuas a úsáid. Mura bhfuil an t-eolas ar fáil faoi láthair,  is féidir iarratas a dhéanamh faoi  FOI.