Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Inrochtaineacht

Ráiteas Inrochtaineachta

Tá an Garda Síochána (an GS) tiomanta do na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán a chomhlíonadh a d’fhorbair an Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin (an TIG). Baineann an ráiteas seo le hábhar a foilsíodh ar www.garda.ie agus aon fhofhearainn den chéanna, i.e. https://vetting.garda.ie/.

Recite Me

Chuireamar an barra uirlisí Recite Me i bhfearas ar ár láithreán gréasáin chun an láithreán a dhéanamh níos inrochtana agus níos éasca le húsáid. Tacaíonn Recite Me le gach cuairteoir trí roghanna a sholáthar chun gur féidir leo ár láithreán gréasáin a úsáid ar an mbealach is fearr a oireann dóibh. Mar shampla, is féidir le húsáideoirí an chlómhéid a athrú, dath an scáileáin a athrú, téacs a aistriú nó rogha an léitheora scáileáin a úsáid chun an téacs a léamh os ard. Chun Recite Me a úsáid, cliceáil an cnaipe Cabhair le hInrochtaineacht ar ár láithreán gréasáin.

Cé chomh hinrochtana atá an láithreán gréasáin seo

Tá an GS tiomanta d’inrochtaineacht dhigiteach a chinntiú do dhaoine faoi mhíchumas Tá feabhas leanúnach á chur againn ar eispéireas úsáideora  do gach duine, agus tá na caighdeáin ábhartha inrochtaineachta á gcur i bhfeidhm againn. Níl codanna den láithreán gréasáin seo go hiomlán inrochtana go fóill, áfach, ach tiocfaidh athrú air seo le do chabhair.

Cuirimid fáilte roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht, má aimsíonn tú aon fhadhbanna agus má cheapann tú nach bhfuil na riachtanais inrochtaineachta á gcomhlíonadh againn, seol ríomhphost, le do thoil, chugainn ag corporate.communications@garda.ie.

Má theastaíonn eolas uait i bhformáid éagsúil, seol ríomhphost, le do thoil, chugainn ag corporate.communications@garda.ie leis na sonraí seo a leanas

  • D’fhormáid riachtanach.
  • An t-ábhar is mian leat a fháil
  • D’ainm agus seoladh ríomhphoist.

Ábhar nach bhfuil inrochtana

Tugtar cuntas thíos ar an ábhar nach bhfuil inrochtana agus tá sonraí faoi na háiteanna ina dteipeann orthu na critéir ratha a shásamh. Táimid ag oibriú chun dul i ngleic leis na saincheisteanna seo.

  • Téacs ‘alt’ ar iarraidh ó roinnt íomhánna.
  • Níl roinnt cáipéisí PDF, Word agus Excel go hiomlán inrochtana.
  • Ní gá dúinn na saghsanna seo d’ábhar a dheisiú mar gheall go bhfuil siad díolmhaithe ó na rialacháin inrochtaineachta:

          # ábhar fuaime agus físe a réamhthaifeadadh roimh an 23 Meán Fómhair 2020
          # ábhar beo fuaime agus físe
          # PDFanna nó  cáipéisí eile a foilsíodh roimh an 23 Meán Fómhair 2020
          # léarscáileanna
          # ábhar tríú páirtí.