Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda

Athlumney House

Is í an Stiúrthóireacht a bhíonn freagrach as an gcuid is mó d'fheidhmeanna riaracháin agus idirbheartaíochta Acmhainní Daonna i leith gach ball den gharda agus den fhoireann shibhialta.  I measc na bhfeidhmeanna Acmhainní Daonna arna riaradh i dTeach Átha Luimnigh tá an pá agus pinsin; saoire bhreoiteachta agus scéimeanna saoire eile; taifid, cosaint sonraí agus bainistiú comhaid; riarachán agus staitisticí.  Ina theannta sin is amhlaidh a fheidhmíonn Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna ról ceannasach i gcúrsaí Acmhainní Daonna sibhialta eile ar nós bainistiú acmhainne, smachtaithe agus caidreamh tionsclaíoch.  

Is é Coimisinéir an Gharda an tÚdarás iomchuí don fhoireann is sibhialtaigh.  Cé is moite de dhualgais tacaíochta riaracháin i Stáisiúin agus in oifigí an Gharda, bíonn foireann is sibhialtaigh bainteach le soláthar na ról bunriachtanach thar réimse leathan feidhmeanna bainistíochta, gairmiúla, teicniúla agus tionsclaíocha.  Táthar tar éis bunú nó formhéadú roinnt seirbhísí ríthábhachtacha, arna soláthar ina n-iomláine nó den chuid is mó ag foireann is sibhialtaigh, a chumasú freisin leis an sibhialtachú – lena n-áirítear Biúró Náisiúnta an Gharda um Inimirce, Lárionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda, Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána, an Oifig um Próiseáil Muirear Seasta agus an Lárionad Cumarsáide.

Ciallaíonn an moratóir reatha ag an Rialtas um earcaíocht & ardú céime nach líonfar aon phoist is folúntais le hearcú foirne nua ná le hardú céime a thabhairt don fhoireann reatha, gan cead a fháil roimh ré ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Uimhreacha Garda agus Sibhialtacha

Bhí líon foirne 13,768 ag an Gharda ar an 30 Meitheamh  agus ba é  2312.351 an líon foirne sibhialtach an 29 Meitheamh 2018 ag - féach an tábla 'Uimhreacha' le haghaidh mionsonraí achomair. Tá miondealú iomlán de réir céime agus de réir gráid leagtha amach faoi na táblaí 'Uimhreacha an Gharda Síochána' agus 'Soláthar Foirne Sibhialta'. 

Tá feachtas earcaíochta an Gharda Síochána fós ar siúl. Tháinig an chéad rang 2018 isteach i gColáiste an Gharda Síochána i mí Eanáir. Tógadh rang eile isteach in Aibreán agus 2 iontógáil phleanáilte eile i mí Iúil agus mí Dheireadh Fómhair. 

Leanfaimid le ceadú maidir le poist shibhialtacha breise agus nua a earcú fós a fháil ón Údarás Póilíneachta agus táimid i mbun oibre chun daoine a earcú do na poist seo. 

Tabhair faoi deara le do thoil na fonótaí a ghabhann le gach tábla a thugann le fios go bhfuil an fhaisnéis atá curtha ar fáil bunaithe ar  an bhfaisnéis atá ar fáil do Stiúrthóireacht AD an Gharda Síochána ag pointe am áirithe agus d'fhéadfadh sí athrú de bharr na gceanglas oibríochta. Dá bhrí sin, le do thoil bí ar an eolas gur figiúirí reatha iad na figiúirí a chuirtear ar fáil ag dáta an tábla agus GUR FIGIÚIRÍ SEALADACHA IAD AGUS GUR FÉIDIR LEO ATHRÚ.

Garda numbers as on the 31st August 2018 
RANK END OF LAST MONTH ATTESTED RETIREMENTS ETC.  NET CHANGE (includes all movement including promotions etc.) TOTAL AT END OF MONTH
Commissioner 0 0 0
Deputy Commissioner 2 0 2
Assistant Commissioner 9 0 9
Chief Superintendent 46 46
Superintendent 160 1 -1 159
Inspector 248 248
Sergeant 1,8322 2 -2 1,830
Garda 11,454 9 -9 11,445
Total 13,751   12 -12 13,739
Of which
Career Breaks (incl ICB*) 95
Work-Sharing** 56.5
Secondments (Overseas etc) 19
Maternity Leave 83
Unpaid Maternity Leave 36

* ICB - Incentivised Career Break

**Equates to 113 full time members

Garda Numbers by Division as on 30th June 2018
Dublin Metropolitan Region (DMR) Divisions
                        Comm D/Com A/Com C/Supt Supt Insp Sergt Gda Total
SOUTH CENTRAL 0 0 0 1 2 13 63 558 637
SOUTHERN 0 0 0 1 3 12 54 473 543
NORTHERN 0 0 0 1 5 8 72 602 688
WESTERN 0 0 0 1 4 13 70 621 709
NORTH CENTRAL 0 0 0 1 4 12 77 558 652
EASTERN 0 0 0 1 3 8 47 314 373
DMR OFFICE 0 0 1 0 2 3 7 60 73
TRAFFIC DIVISION 0 0 0 1 2 2 10 92 107
TOTAL 0 0 1 7 25 71 400 3,278 3,782
Of which Detective total 0 0 0 0 5 9 34 163 211
Of which Uniform total 0 0 1 7 20 62 366 3,115 3,571
Divisions other than DMR as on 30th June 2018
Comm D/Comm A/Comm C/Supt Supt Insp Sergt Gda Total
WICKLOW 0 0 0 1 3 5 40 262 311
LOUTH 0 0 0 1 3 2 43 270 319
MEATH 0 0 0 1 3 6 39 267 316
WESTMEATH 0 0 1 1 3 4 37 220 266
LAOIS/OFFALY 0 0 0 1 2 8 46 296 353
KILDARE 0 0 0 1 3 4 46 317 371
WEXFORD 0 0 0 0 3 5 38 251 297
WATERFORD 0 0 0 1 3 6 38 268 316
KILKENNY/CARLOW 0 0 1 1 4 6 47 273 332
TIPPERARY 0 0 0 1 5 6 51 330 393
CORK CITY 0 0 1 1 6 9 93 575 685
CORK NORTH 0 0 0 1 3 7 45 273 329
CORK WEST 0 0 0 1 4 4 43 249 301
KERRY 0 0 0 1 3 5 42 277 328
LIMERICK 0 0 0 1 5 9 72 487 574
CLARE 0 0 0 1 2 5 43 267 318
GALWAY 0 0 1 1 7 8 79 487 581

ROSCOMMON/
LONGFORD

0 0 0 1 4 4 50 251 310
MAYO 0 0 0 1 4 3 50 266 324
SLIGO/LEITRIM 0 0 1 1 3 6 46 245 302
DONEGAL 0 0 0 1 4 7 43 342 397
CAVAN/MONAGHAN 0 0 0 1 5 7 46 290 349
TOTAL 0 0 5 21 82 126 1,077 6,761 8,072
Of which Detective total 0 0 0 0 8 15 128 567 718
Of which
Uniform total
0 0 5 21 74 111 949 6,194 7,354

 

Divisions other than DMR as on 30th June 2018
Comm D/Comm A/Comm C/Supt Supt Insp Sergt Gda Total
TOTAL 0 2 3 18 55 51 361 1,424 1,914
Of which Detective total 0 0 0 9 24 15 166 802 1,016
Of which Uniform total 0 2 3 9 31 36 195 622 898

Garda Numbers by Station

Garda Reserve Numbers by Station

(A small number of Stations currently have no Garda member assigned to it, the service is provided to these stations by the Community / District Headquarters Station)

Legend: Comm = Commissioner, D/Comm = Deputy Commissioner, A/Comm = Assistant Commissioner, C/Supt = Chief Superintendent, Supt. = Superintendent, Insp. = Inspector, Sergt. = Sergeant, Gda = Garda.
 
Figures provided are current as of the above date and ARE PROVISIONAL FIGURES AND SUBJECT TO CHANGE.

The numbers provided above may vary based on current operational needs identified by local management.
Civilian Staffing as at 29 June 2018
Professional/Technical Administrative Industrial
Head of Training and Development 0 CAO 1 General Op 11
Teacher 16.6

Executive Director HR &

People Development

1 Electrician 1
Researcher 2 Executive Director Finance 1 Store keeper 1
Senior Solicitor 1 Executive Director IT 1 Carpenter
Professional Accountant Grade 1 5 Executive Director Strategy & Transformation 1
Executive Director Legal & Compliance 1
Professional Accountant Grade II 2.8 Director of Communications 1 Charge Hand 1
Professional Accountant Grade III 1
Chief Medical Officer 1 Principal Officer* 13 Plumber 1
Assistant Chief Medical Officer 1 Assistant Principal** 31 Traffic Warden 4.5
Occupational Health Physician 0 Higher Executive Officer*** 132 Coffee Shop Attendant 0
Nurse 3 Executive Officer****

347.2

Driver 15.8
Photographer 3 Store Man 4
Cartographer 2 Clerical Officers 1,461.3 Store officer 1
Telecoms Technician 10 Superintendent of Cleaners 2 Groom 1
Examiner of Maps 1 Cleaners 149.9
Head of Legal Affairs (Director level post) 1 Service Attendant 31.9
Accident Damage Co-coordinator 1 Seasonal Cleaner 7.4
Technical Supervisor 1 Service Officer 6
Workshop Supervisor 1 Catering Staff 28
Sub-Total 53.4 2,216.7 42.3
GRAND TOTAL: 2,312.4 (Whole-time equivalent)

* Includes 1 Head of Analysis Service
** Includes 2 Deputy Head of Analysis Service
*** Includes 26 Senior Crime & Policing Analysts.
**** Includes 8 Crime & Policing Analysts

Figures provided are current as of the above date and ARE PROVISIONAL FIGURES AND SUBJECT TO CHANGE.