Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Biúró an Gharda Síochána um Dhaoine ar Iarraidh

Biúró an Gharda Síochána um Dhaoine ar Iarraidh

Coimeádann Biúró an Gharda Síochána um Dhaoine ar Iarraidh taifid chruinne agus cothrom le dáta ar dhaoine ar iarraidh laistigh den dlínse agus cabhraíonn siad le hOifigigh Cheantair ina gcuid fiosrúcháin maidir le hEachtraí i leith Daoine ar Iarraidh agus le coirp a shainaithint. Le linn na hoibre, déanann an Biúró idirchaidreamh le fórsaí póilíneachta idirnáisiúnta chomh maith le Interpol.

Conas a dhéanann tú duine ar iarraidh a thuairisciú?

Conas is féidir sonraí pearsanta an duine ar iarraidh a chur ar Shuíomh Gréasáin an Gharda Síochána?

Staitisticí faoi dhaoine ar iarraidh **LINK

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an mBiúró um Dhaoine ar Iarraidh ag:

Biúró an Gharda Síochána um Dhaoine ar Iarraidh

Ceanncheathrú an Gharda Síochána

Páirc an Fhionnuisce

Baile Átha Cliath 8

D08 HN3X

Teil: +353 1 666 1636

Ríomhphost: missingpersons@garda.ie

Seirbhísí Tacaíochta: Féach ar na naisc le heagraíochtaí tacaíochta faoi Tacaíocht d’Íospartaigh anseo

(https://www.missingpersons.ie/**LINK