Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Inimirce (GNIB)

Tá clárúchán ar chead inimirce do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i mBaile Átha Cliath á oibriú anois faoi Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS).Ní bhaineann an t-athrú seo ach amháin le daoine a bhfuil cónaí orthu i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Ba chóir do dhaoine sa chuid eile den tír clárú leis an oifig inimirce GNIB áitiúil.

Tá tuilleadh eolais maidir le hOifig Clárúcháin Ché an Bhurcaigh le fáil ag http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration.

Caithfear aird a tharraingt ar an méid seo maidir leis an bpróiseas clárúcháin. Caithfidh iarrthóir a bheith i láthair chun sonraí pearsanta a thabhairt, bithmhéadracht san áireamh. Is riachtanas caighdeánach é seo i seirbhísí inimirce ar fud na cruinne.

Freastalaítear ar 100,000 duine san fhoirgneamh gach bliain. Bíonn sé riachtanach de réir an dlí do 30,000 mic léinn nach baill den EEA iad, a dtagann chun na tíre seo le dul i mbun cúrsaí oideachais, clárú laistigh de 90 lá ón dáta sroichte. Tagann formhór acu san fhómhar agus bíonn siad mar chuid bhreise den ghnáth ualach oibre a láimhseáiltear i rith na bliana gan aon stró.  

Ní dhéantar aon chlárúcháin ag Cé an Bhurcaigh gan coinne. Ní féidir siúl isteach gan coinne níos mó.

Ba chóir tabhairt faoi deara go mbíonn Oifig Phoiblí an GNIB oscailte ó 8 a.m go dtí 9 p.m ó Luan go Déardaoin agus ar an Aoine ó 8 a.m. go dtí 6 p.m., do dhaoine a mbíonn coinní acu le cead inimirce a chlárú. Bíonn an oifig oscailte ag am lóin chomh maith.  

Beidh ar neamhnáisiúnaigh a chónaíonn lasmuigh de Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath, clárú sa Cheantar Clárúcháin ina gcónaíonn siad, agus beidh orthu filleadh ar an Oifig Clárúcháin céanna chun a dTeastas Clárúcháin a fháil níos moille.

Beidh na Teastais Chlárúcháin bailí go dtí an dáta éaga a chuirtear in iúl.

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB)

Coireacht Eagraithe Thromchúiseach an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) díbeartha, rialú teorann agus fiosrúcháin maidir le inimirce neamhdhleathach, i bhfeidhm.

Tá GNIB lonnaithe ag 13/14 Cé an Bhurcaigh, Baile Átha Cliath 2. Tá Bleachtaire Ard-Cheannfort i gceannas, agus bíonn sé freagrach don Leas Choimisinéir, Seirbhísí Tacaíochta Náisiúnta.

Ma tá cónaí ort i Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath, ní mór duit clárú ag oifigí  Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) 13/14 Cé an Bhurcaigh, Baile Átha Cliath 2. Uaireanta oscailte an deasca clárúcháin:

Bíonn an Oifig Clárúcháin oscailte don bpobal:

Luan do Déardaoin: 8 a.m go dtí 9 p.m

Aoine: 8 a.m go 6 p.m

Conas Cárta GNIB a athnuachan:

Déan do chárta a athnuachan ag GNIB, 13/14 Cé an Bhurcaigh, Baile Átha Cliath 2

Teil: +353 1 666 9100/1

Tuilleadh eolais faoi Oifig Clárúcháin Ché an Bhurcaigh le fáil ag http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration.

An bhfuil cónaí ort lasmuigh de cheantar Átha Cliath?

Déan do chárta a athnuachan ag Stáisiún Ceanncheathrún Áitiúil Rannán an Gharda Síochána. Chun a fháil amach cá bhfuil an ceann is gaire duit, téigh i dteagmháil le do Stáisiúin áitiúil.

Is féidir leat clárú freisin ag Stáisiún Bhealach Conglais, Co. Chill Mhantáin agus ag Stáisiún Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara.

Caithfidh tú iarratas scríofa a dhéanamh chuig do stáisiún Gardaí áitiúil má tá tú ag lorg teistiméireacht charachtair. Ní chuireann an GNIB iad seo ar fáil i gcás ar bith.