Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Chomhordú Beartas agus Rialachais

An tAonad um Chomhordú Beartas agus Rialachais

Bunaíodh an tAonad um Chomhordú Beartas agus Rialachais an 29 Lúnasa 2017 agus tá Ceannfort i gceannas air. Tá dhá fheidhm sainiúil agus ar leith um chomhordú beartas agus rialachais ag an Aonad ar féidir a chatagóiriú faoi na tionscnaimh seo a leanas laistigh de chuid an Gharda Síochána:

 • Creat Beartas
 • Creat Rialachais Chorparáidigh

Feidhmeanna Beartas faoin gCreat Beartas

 • Maitrís um Úinéireacht Beartas a Fhorbairt don Gharda Síochána ina sanntar úinéireacht ar gach beartas leibhéal an Choimisinéara Cúnta/ Stiúrthóra Feidhmiúcháin

 • Treoir / tacaíocht maidir le forbairt beartas a sholáthar d'Úinéirí Beartas

 • Maoirseacht ar bheartais trí bhainistíocht a dhéanamh ar Loga Saincheisteanna Beartas agus timthriall athnuachana

 • Idirchaidreamh leis an mBord um Rialachais Riosca & Beartais

 • Oiliúint/treorú a sholáthar maidir leis an gCreat Beartas

 • Athbhreithniú/monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Chreata Beartas

 • Rannóg Beartas a fhorbairt agus a chothabháil ar Láithreán Gréasáin & Tairseach an Gharda Síochána

Feidhmeanna Rialachais faoin gCreat Rialachais Chorparáidigh

 • Treoir/tacaíocht a sholáthar do Bhainistíocht Shinsearach an Gharda Síochána maidir le struchtúir rialachais a fhorbairt laistigh d'eagraíocht an Gharda Síochána

 • Idirchaidreamh leis na Boird Rialachais éagsúla maidir le cúrsaí rialachais de réir mar is cuí

 • Creat Ráthaíochta a fhorbairt agus a chothabháil i gcomhréir leis an gCaighdeán Rialachais Chorparáidigh don Státseirbhís chun gabháil le Creat Rialachais Chorparáidigh an Gharda Síochána

 • Tiomantais an Athbhreithnithe Bhliantúil a chur i bhfeidhm faoin gCreat Rialachais Chorparáidigh

 • Maoirseacht rialachais trí bhainistíocht a dhéanamh ar Loga Cúrsaí Rialachais

 • Oiliúint/treorú maidir le téamaí & saincheisteanna Rialachais

Ríomhphost: policy.governance@garda.ie