Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Airgeadas & Seirbhísí

Tá sprioc foriomlán na Stiúrthóireachta Airgeadais & Seirbhísí dírithe ar sheirbhís ghairmiúil a sheachadadh a thacaíonn le spriocanna straitéiseacha an Gharda Síochána. Is é cuspóir na straitéise ná córais feidhmíochta agus freagrachta na heagraíochta a fheabhsú agus leas a bhaint as teicneolaíocht agus eolas chun éifeachtúlachtaí a ghiniúint nuair a bhíonn seirbhís póilíneachta éifeachtach á seachadadh.

Tá sé mar aidhm freisin ag an straitéis bonn costas na heagraíochta a laghdú trí thionscnaimh shábhála costais agus soláthar poiblí spriocdhírithe chomh maith le heolas agus scileanna na foirne a fhorbairt chun a chinntiú go mbainfear amach na cuspóirí straitéiseacha.

I mí Iúil 2006 aistríodh an fhreagracht as bainistíocht laethúil caiteachais Vóta an Gharda Síochána chuig Coimisinéir an Gharda Síochána, nuair a ceapadh an Coimisinéir mar Oifigeach Cuntasaíochta do Vóta/Buiséad an Gharda Síochána rud is fiú €1.5 billiún do 2018.

Tá an Stiúrthóireacht Airgeadais & Seirbhísí freagrach as bainistíocht airgeadais Vóta an Gharda Síochána chomh maith le tacaíocht straitéiseach agus oibríochtúil agus comhairle a sholáthar ag gach leibhéal san Gharda Síochána. Soláthraíonn sé faisnéis airgeadais do bhainistíocht an Gharda Síochána chun cabhrú le cinnteoireacht agus le seachadadh seirbhísí feabhsaithe agus luach ar airgead ar fud na heagraíochta

 

Tá an Stiúrthóireacht Airgeadais agus Seirbhísí comhdhéanta de na rannóga seo a leanas:

- An Rannóg Airgeadais
- An Rannóg Soláthair
- Airgeadas Iompar
- Bainistíocht Eastáit an Gharda Síochána

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Stiúrthóireacht Airgeadais ag:

An Stiúrthóireacht Airgeadais
Ceanncheathrú an Gharda Síochána
Páirc an Fhionnuisce
Baile Átha Cliath 8

Teil: +353 1 6662175
Facs: +353 1 6661966