Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Na Treoirlínte um Sholáthar Poiblí Earraí agus Seirbhísí

Na Treoirlínte um Sholáthar Poiblí Earraí agus Seirbhísí, Leagan 1 Iúil 2017

Cuireann na Treoirlínte seo na Treoracha Soláthair nua a tháinig i bhfeidhm in Aibreán 2016 san áireamh agus tá siad deartha chun ceannaitheoirí na hearnála poiblí a chur ar an eolas faoi thionchar na dTreoracha nua agus an gá atá le rannpháirtíocht SME a spreagadh i gconarthaí poiblí. Cabhróidh na Treoirlínte freisin leis an nGarda Síochána chun freastal ar a riachtanais rialachais chorparáidigh maidir le soláthar agus cabhróidh sé freisin maidir le cur chuige eiticiúil i ndáil le gnó a dhéanamh le soláthraithe.

Tá an Garda Síochána tiomanta dea-chleachtas agus comhsheasmhacht chur i bhfeidhm na rialacha soláthair phoiblí maidir le hearraí agus seirbhísí a chur chun cinn. Ina theannta sin, tacaíonn an Garda Síochána go láidir le ról na hOifige um Sholáthar Rialtais agus is é ár bpolasaí é dul i gcomhairle leo sula dtéitear chun an mhargaidh le haghaidh earraí agus seirbhísí os cionn € 25,000 - Treoirlínte Soláthair.

Faoi láthair, úsáideann an Garda Síochána creatlaí OGP a chlúdaíonn catagóirí ar nós TFC, Bainistíocht saoráidí, Fóntais, Seirbhísí seachfhoinsithe, Seirbhísí Oiliúna agus Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Gairmiúla mar shampla. Oibríonn an Garda Síochána freisin le gníomhaireachtaí eile sna hearnálacha Cosanta agus Slándála chomh maith chun cleachtaí comhoibritheacha atá deartha chun luach a uasmhéadú a chur chun cinn.

Mar sin féin, bíonn ócáidí ann nuair is tairiscintí an Gharda Síochána ar réitigh saincheaptha ina gceart féin agus an córas ríomhThairisceana ár bpríomhbhealach chun ár gcuid riachtanas a chur in iúl. Is féidir rochtain a fháil ar na treoirlínte seo, ar cháipéisíocht tairisceana teimpléid nuashonraithe chomh maith le pleananna an OGP do thairiscintí / creatlaí nua, trí láithreán gréasáin an OGP www.procurement.ie.

Chomh maith leis sin, Má tá aon cheist ag comhaltaí maidir le pleananna an OGP nó an Gharda Síochána le haghaidh earraí nó seirbhísí a theastaíonn uathu is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Tairisceana i gCeanncheathrú an Gharda Síochána ag tenderoffice@garda.ie. Coinníonn an Oifig Tairisceana bunachar sonraí de chonarthaí an Gharda Síochána a nuashonraítear nuair a théitear i mbun creataí nua OGP nó conarthaí nua an Gharda Síochána.

Ba chóir do sholáthraithe ar mian leo tairiscint a dhéanamh le haghaidh gnó an Gharda Síochána clárú mar sholáthraí ar www.etenders.gov.ie agus na treoirlínte a leanúint. Tá an tseirbhís seo saor in aisce do sholáthraithe.