Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Tacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha

MRP screensDéanann Coimisinéir Cúnta an Rannóg um Sheirbhísí Tacaíochta Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha suas agus tuairiscíonn sé don Leas-Choimisinéir atá freagrach as Rialachas & Cuntasacht. Tá foireann de 3 ag an Oifig um Thacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha, atá lonnaithe i gCeanncheathrú an Gharda Síochána. Mar Bhainisteoir Faisnéise don eagraíocht, is é Tacaíocht Feidhmiúcháin Coimisinéir Cúnta agus Seirbhísí Corparáideacha an t-úinéireacht maidir le cosaint sonraí agus an cód cleachtais um chosaint sonraí.

Tá ról breise ag an Oifig Tacaíochta Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha mar an idirchaidreamh le Cigireacht an Gharda Síochána. Bainistíonn an Oifig gach iarratas ar fhaisnéis ón gCigireacht agus comhordaíonn sé na freagraí.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig um Thacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha ag: