We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Tacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha

MRP screensDéanann Coimisinéir Cúnta an Rannóg um Sheirbhísí Tacaíochta Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha suas agus tuairiscíonn sé don Leas-Choimisinéir atá freagrach as Rialachas & Cuntasacht. Tá foireann de 3 ag an Oifig um Thacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha, atá lonnaithe i gCeanncheathrú an Gharda Síochána. Mar Bhainisteoir Faisnéise don eagraíocht, is é Tacaíocht Feidhmiúcháin Coimisinéir Cúnta agus Seirbhísí Corparáideacha an t-úinéireacht maidir le cosaint sonraí agus an cód cleachtais um chosaint sonraí.

Tá ról breise ag an Oifig Tacaíochta Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha mar an idirchaidreamh le Cigireacht an Gharda Síochána. Bainistíonn an Oifig gach iarratas ar fhaisnéis ón gCigireacht agus comhordaíonn sé na freagraí.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig um Thacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha ag:

Tacaíocht Feidhmiúcháin & Seirbhísí Corparáideacha  

Ceanncheathrú an Gharda Síochána Páirc an Fhionnuisce

Baile Átha Cliath 8,

D08 HN3X.

Teil: +353 1 6661901  

Facs: +353 1 6661905

R-phost: Commissioner.ESCS@garda.ie