Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Oifig Cumarsáide Corparáideach

MEDIA

Is í Oifig na gCumarsáideacha Corparáideacha an príomhphointe teagmhála do na meáin chun eolas a fháil maidir le hoibríochtaí na nGardaí, imscrúduithe coiriúla, achainíocha ar dhaoine ar iarraidh, timpistí bóithre marfacha agus raon leathan eolais eile a bhaineann leis heagraíocht an Gharda Síochána,

Ta Stiúrthóir na gCumarsáideacha agus Preasoifigeach an Gharda (Ceannfort) agus Cumarsáideacha Corparáideacha (Ceannfort) i gceannas ar an Oifig, tá foireann Gardaí agus Sibhialacha ar fhoireann na hoifige agus déileálann siad le fiosrúcháin ó na meáin.

I measc fheidhmeanna eile fhoireann na hoifige tá: freastal ar mhóréigeandálacha/teagmhais, preas-chomhdháileacha a eagrú agus iad a reáchtáil, agallaimh a éascú, teagmháil le déantóirí scannán, clár faisnéise.

Tá an Oifig freagrach as láithreán gréasáin an Gharda a chothabháil agus as an Tuarascáil Bhliantúil a fhoilsiú.

Tá an Oifig ar oscailt ó 7.00rn go 11in 7 lá in aghaidh na seachtaine. lasmuigh de na huaireanta seo tá seirbhís theoranta ar fáil tríd an Ionad Ceannais agus Comhordaithe ag Cearnóg Fhearchair.

Cothaíonn Oifig na gCumarsáideacha láithreán ar-líne ar shuíomhanna na meán sóisialta ina measc -

Facebook - An Garda Síochána

Twitter - @gardatraffic and @gardainfo

Flickr - http://www.flickr.com/photos/gardasiochana/

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifig mar a leanas:

Oifig na gCumarsáideanna Corparáideacha Ceanncheathrú an Gharda Páirc an Fhionnuisce Baile Átha Cliath 8 D08 HN3X. 

Teil: +353 1 6662032/35/71/72 Faics: +353 1 6662033 R-phost: pressoffice@garda.ie  

Ionad Ceannais agus Comhordaithe ag Cearnóg Fhearchair (tar éis 11pm): +353 1 6663109

Ba chóir d'Iriseoirí a dteastaíonn uathu preasráitis a fháil trí r-phost dul i dteagmháil leis an bPreasoifig chun na socruithe cuí a dhéanamh.