We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Cuspóirí agus obair Aonad Taighde an Gharda Síochána

Analysts___

Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána (SAGS)

Tá an SAGS freagrach as tacaíocht anailíseach a sholáthar d'eagraíocht an Gharda. Soláthraíonn Bainistíocht SAGS agus foireann na nAnailísithe tacaíocht luachmhar ag leibhéal Réigiúnach agus Náisiúnta araon, maidir le tionscnaimh oibríochtúla agus phóilíneachta straitéiseacha.

Tá an tAonad Taighde atá lonnaithe i gColáiste an Gharda taobh le taobh le SAGS freisin. Tugann an tAonad Taighde faoi shuirbhéanna idir seachtrach agus inmheánach agus bhí siad rannpháirteach i dtionscnaimh phóilíneachta a mheas chun cleachtas éifeachtúil a shainaithint.