Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cuspóirí agus obair Aonad Taighde an Gharda Síochána

Analysts___

Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána (SAGS)

Tá an SAGS freagrach as tacaíocht anailíseach a sholáthar d'eagraíocht an Gharda. Soláthraíonn Bainistíocht SAGS agus foireann na nAnailísithe tacaíocht luachmhar ag leibhéal Réigiúnach agus Náisiúnta araon, maidir le tionscnaimh oibríochtúla agus phóilíneachta straitéiseacha.

Tá an tAonad Taighde atá lonnaithe i gColáiste an Gharda taobh le taobh le SAGS freisin. Tugann an tAonad Taighde faoi shuirbhéanna idir seachtrach agus inmheánach agus bhí siad rannpháirteach i dtionscnaimh phóilíneachta a mheas chun cleachtas éifeachtúil a shainaithint.