Site is currently under maintenance. you may experience some disruption

We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Éigeandálaí

999 / 112

Éigeandáil nó Coir ag Tarlú

Faire Tráchta

1890 205805

Tuairisciú a dhéanamh ar theagmhais a bhaineann le trácht

Coscairí Coireanna

1800 250025

Coireacht a thuairisciú go hanaithnid

Stáisiúin an Gharda Síochána

Cuardaigh Stáisiúin

Coir a Thuairisciú

Eolas maidir le conas coir a thuairisciú, seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh, bileog eolais d’íospartaigh, oifigí seirbhísí d’íospartaigh

Conas Tuairisc a Dhéanamh

Victims Services Homepage service

Seirbhísí d’Íospartaigh

Is é is cuspóir don Gharda Síochána seirbhís ardleibhéil chomhsheasmhach a sholáthar do gach íospartach coireachta trí sheirbhís mheasúil, fhreagrúil agus iontaofa a chur ar fáil a gcuireann íospartaigh ar a suaimhneas agus a dtugann aghaidh ar riachtanais agus ar ionchais gach íospartach ar bhealach neamh-idirdhealaitheach.

Seirbhísí d’Íospartaigh

Preventing Crime Homepage service

Coireacht a Chosc

Oibríonn an Garda Síochána chun dul i ngleic leis an gcoireacht ar roinnt bealaí, ceann de na trí Phóilíneacht Pobail. Tarlaíonn póilíneacht an phobail ina n-oibríonn Gardaí agus baill den phobal agus gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha le chéile.

Coireacht a Chosc

Vetting on front page 213 - 131

Grinnfhiosrú

Is é an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an t-aon phointe teagmhála de chuid an Gharda Síochána chun Grinnfhiosrú an Gharda Síochána a dhéanamh. An príomhchuspóir atá ag an mBiúró ná seirbhís ghrinnfhiosrúcháin chruinn agus fhreagrach a sholáthar a gcuireann feabhas ar chosaint leanaí agus daoine leochaileacha trí chinntí sábháilte a dhéanamh maidir le daoine a earcú.

Grinnfhiosrú

Safer Roads Homepage service

Bóithre Sábháilte

Is é príomhfhreagracht  Bhiúró Póilíneachta um Bóithre Náisiúnta an Gharda Síochána (GNRPB) sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus gortuithe marfacha agus tromchúiseach ar bhóithre na hÉireann a laghdú.

Bóithre Sábháilte