Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Grinnfhiosrúcháin An Gharda Síochána

Leasaigh an tOireachtas na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 (Leanaí agus Daoine Soghonta) i mí Eanair 2016. An príomhaidhm atá ag na leasaithe seo ná chun a sholáthar nach nochtfaí sean-mhionchiontuithe áirithe i nochtadh grinnfhiosrúcháin, agus chun socruithe áirithe lastigh den Acht 2012 a chomhoiriúnú le socruithe san Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe) 2016.

Tugann na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 bonn dleathach don ghrinnfhiosrúchán riachtanach ar dhaoine ar mhaith leo tabhairt faoi obair áirithe nó gníomhaíochtaí a bhaineann le leanaí nó daoine soghonta nó seirbhísí ar leith a chur ar fáil do leanaí nó daoine soghonta.

Beidh an t-aonad náisiúnta de An Gharda Síochána, ar tugadh an Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána air, aitheanta mar an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúchán, tar éis an tosaigh. Tar éis sin, tiocfaidh gach cumarsáid ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Chun dul chuig suíomh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, brú anseo 

 

Dearaíodh an córas ríomh-Ghrinnfhiosrúcháin seo go speisialta chun próiseáil sciobthe na n-iarratas grinnfhiosrúchán a chinntiú. Tugann an córas ríomh-ghrinnfhioscrúchán seal fuirigh 5 lae ar 80% de na hiarratais  faighte tríd an gcóras. Anuas ar sin, shruthlínigh an córas an próiseas grinnfhiosrúcháin iomlán, thug sé tuilleadh léargais d’eagraíocht agus iarratasóirí ar aon, agus thug sé cúnamh d’ísliú marthanach ar na hamanna próiseála na n-iarratasóirí.

Tabharfaidh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an seans d’Eagraíochtaí Cláraithe iarratais a phróiseáil ar line ag baint úsáide as ár n-áis ghrinnfhiosrúcháin.

Beidh fáilte roimh iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar line ón Eagraíocht Cláraithe* a bhfuil siad ag lord grinnfhiosrúchán uathu.

Chun an seirbhís seo a úsáid, ní mór d’iarratasóirí:

  • A bheith thar 16 bliain d’aois
  • Foirm cheada atá sínithe ag ‘Tuismitheoir/Caomhnóir’ a chur isteach
  • Seoladh ríomhphost bailí nó cead isteach a bheith acu ar cheann
  • Rochtain a bheith acu ar an idirlíon
  • An próiseas ‘Cruthúnas Aitheantais’ a bheith comhlíonta acu

Gné lárnach den chóras riomh-ghrinnfhiosrúcháin atá ann na go bhfuil an t-iarratasóir aonraic in ann súil a choinneáil ar dul chun cinn dá iarratas grinnfhiosrúcháin ar line, agus is féidir leo mar sin, a fheiceáil nuair atá an t-iarratas próiseáilte agus fillet ar na heagraíochtaí cláraithe cuí.

Glacfar le hiarratais ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána nuair atá siad curtha isteach de réir na  hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016. Tá foirmeacha nua iarratais an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin agus cead tuismitheora ar fáil ó na heagraíochtaí cláraithe uilig.

Chun iarratas a dhéanamh, dul chuig suíomh ar an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin anseo.

*Ciallaíonn eagraíocht iomchuí duine (lena n-áirítear comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe daoine) a dhéanann conradh le haghaidh seirbhísí nó a cheadaíonn d’aon duine gabháil d’obair nó do ghníomhaíochtaí iomchuí, ar cuid riachtanach rialta di, go formhór, rochtain a bheith ag an duine ar leanaí, nó teagmháil a bheith aige nó aici le leanaí nó le daoine soghonta.