Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Seirbhísí Íaspartaigh

Tá de chuspóir an Gharda Síochána seirbhís atá ar ardleibhéal comhsheasmhach a sholáthar do gach íospartach na coireachta trí sheirbhís a sholáthar a léiríonn meas, a chuireann daoine ar a suaimhneas, atá freagrúil agus iontaofa, a théann i ngleic le riachtanais agus ionchais gach íospartaigh ar bhealach neamh-idirdhealaitheach.

Victims-Services-landing-page-topleft

Conas a thuairiscím coir?

Eolas maidir le conas coireacht nó éigeandáil a thuairisciú, próiseas na cúirte agus níos mó.

Victim Services landing page top right

Faigh d'Oifig Sheirbhíse Íospartaigh áitiúil

Liosta de shonraí teagmhála dár líonra d'Oifigí Seirbhíse Íospartaigh ar fud na tíre

Victim Services landing page middle box

Cad a tharlaíonn má theastaíonn cosaint nó cúnamh speisialta uaim?

Tá tacaíochtaí ar fáil do raon grúpaí ar leith a théann i ngleic leis na nGardaí

About Us landing bottom left
About Us landing bottom right