We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ualaí néamhghnácha

Abnormal loads

Ualaí néamhghnácha

Thug na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Ceadúnais do Shainfheithiclí) 2009, S.I. Uimh. 147 de 2009, agus Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Ceadúnais do Shainfheithiclí) (Leasú) 2010, S.I. 461 de 2010, isteach córas ceadúnais níos éifeachtaí agus liosta de Bhealaí Ainmnithe atá le riar ag An Garda Síochána le haghaidh gluaiseachta d’ualaí nach bhfuil ag dul thar 27.4 méadair i bhfad agus 4.3 méadair i leithead ar na bealaí idiruirbeacha móra agus go dtí Corcaigh, Ros Láir agus Calaí Rinn an Scidígh.  

Tá ar ualach néamhghnách cloígh le teorainneacha mheáchan atá leagtha síos ag na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Tógáil agus Úsáid Feithiclí) 2003, S.I. 5 de 2003 agus uasmhéid an teorainn airde atá leagtha síos sna Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Tógáil agus Úsáid Feithiclí) (Leasú) 2008, S.I. 366 de 2008.  

Tugann an fhoirm “Ceadúnais do Shainfheithiclí” cead ualaí neamhghnácha a bhogadh mar atá leagtha amach faoi na Rialacháin thuasluaite, ar bhealaí idiruirbeacha atá sonraithe sa Sceideal na mBealaí Bóithre nuair a shíníonn Oifigeach Ceadúnais don Gharda Síochána é Bíonn ceadú neamhspleách riachtanach má thagann aon athruithe ón Sceideal na mBealaí Bóithre sna Rialacháin thuasluaite ón Údarás Áitiúil bainteach agus/nó an tAire Iompair. Le do thoil breathnaigh ar www.rsa.ie le haghaidh breis eolas.     

 

Le do thoil féach ar an doiciméad tacaíochta cuí ar an leathanach seo.