Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Crimecall ar RTE

Is clár teilifíse uair an chloig a bhíonn ar siúl uair sa mhí é Crimecall. Bíonn sé ar siúil ar RTÉ One ar an Luan ar 9.35pm. Tá an clár ríthábhachtach maidir le cabhrú leis an nGarda Síochána i ndáil le fiosruithe beo éagsúla, comhairle fíorthábhachtach maidir le coireacht a chosc agus teachtaireachtaí sábháilteachta um thrácht a scaipeadh, chomh maith le hachainíocha poiblí tábhachtacha a eisiúint. Tá meascán míreanna sa stiúideo, athchruthú agus míreanna faisnéise i gceist leis an gclár agus is iad Green Inc Film & Television LTD agus 360 Production Ltd na comhléiritheoirí.

Is é

An Oifig Cumarsáide Corparáidi, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, atá freagrach as an gclár CrimeCall. Is é as cuspóir leis an mBiúró an Gharda Síochána um Rannpháirtíocht sa Phobal ná tacaíocht agus muinín an phobail a fháil.

Ba mhaith leis an nGarda Síochána buíochas a ghabháil leis an bpobal as an tacaíocht a thugtar don chlár. Murach an tacaíocht sin, ní bheadh an clár chomh rathúil agus atá. Tá an Garda Síochána ag súil le do thacaíocht agus cúnamh leanúnach.

Sonraí teagmhála Crimecall:

Teil: 1800 40 50 60

Saorthéacs: 50123

Rphost: crimecall@garda.ie

Crime call dates

Monday 25th May