We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Crimecall ar RTE

Is clár teilifíse uair an chloig a bhíonn ar siúl uair sa mhí é Crimecall. Bíonn sé ar siúil ar RTÉ One ar an Luan ar 9.35pm. Tá an clár ríthábhachtach maidir le cabhrú leis an nGarda Síochána i ndáil le fiosruithe beo éagsúla, comhairle fíorthábhachtach maidir le coireacht a chosc agus teachtaireachtaí sábháilteachta um thrácht a scaipeadh, chomh maith le hachainíocha poiblí tábhachtacha a eisiúint. Tá meascán míreanna sa stiúideo, athchruthú agus míreanna faisnéise i gceist leis an gclár agus is iad Green Inc Film & Television LTD agus 360 Production Ltd na comhléiritheoirí.

Is é Biúró an Gharda Síochána um Rannpháirtíocht sa Phobal atá lonnaithe i gCearnóg Fhearcair, Baile Átha Cliath 2, atá freagrach as an gclár CrimeCall. Is é as cuspóir leis an mBiúró an Gharda Síochána um Rannpháirtíocht sa Phobal ná tacaíocht agus muinín an phobail a fháil.

Ba mhaith leis an nGarda Síochána buíochas a ghabháil leis an bpobal as an tacaíocht a thugtar don chlár. Murach an tacaíocht sin, ní bheadh an clár chomh rathúil agus atá. Tá an Garda Síochána ag súil le do thacaíocht agus cúnamh leanúnach.

Sonraí teagmhála Crimecall:

Teil: 1800 40 50 60

Saorthéacs: 50123

Rphost: crimecall@garda.ie

Crime call dates for 2019:

Monday 27th January 

Monday 24th February

Monday 23rd March

Monday 27th April

Monday 25th May

Monday 24th June