Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Eiffe, John Nicholas

jeiffe

Ainm: Eiffe, Seán Nioclás

Céim: An Bleachtaire Sáirsint

Uimhir Chláraithe: 22294A

Stáisiún: Brainse ‘C’, Ceanncheathrú an Gharda Síochána

Blianta Seirbhíse: 20

Cúlra: Ba as Baile an Racáin, Dún Seachlainn, Contae na Mí, do Sheán Eiffe, a rugadh ar an 18ú Eanáir 1961. Chuaigh sé isteach sa Gharda Síochána ar an 31ú Nollaig 1980 agus bhain sé amach ardú céime go céim an Bhleachtaire Sáirsint ar an 12ú Iúil 1996. D’fhóin sé i bhFionn Glas, i gCearnóg Fhearchair, i gCathair agus i Stáisiún na Smachtlainne, Baile Átha Cliath, agus bhí sé cálaithe mar scrúdaitheoir láthaireacha coire. Bhí sé pósta le ceathrar clainne. B’iad na caitheamh aimsire a bhí aige ná peil Ghaelach, iománaíocht, snámh agus lúthchleasaíocht.

Cuinsí: Nuair a bhí sé ar dulagas ar an 7ú Nollaig 2001 maraíodh tré thimpiste an Bleachtaire Sáirsint Eiffe le linn robáil bainc ar theip air ag Banc Aontas Éireann, Mainistir Laoise, Contae Laoise.