Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Cé muid?

Cé muidne agus cad a dhéanaimid?

Tá eolas ar fáil sa chuid seo faoin nGarda Síochána: an stair, an struchtúr agus na láithreacha a bhaineann leis.

An struchtúr

Eolas faoi Struchtúr Ceannasaíochta agus Eagrúcháin an Gharda Síochána, lena n-airítear an Struchtúr Geografach.

Foireann Bainistíochta Sinsearach

Próifílí na nOifigeach Sinsearach agus na Foirne Sibhialtach (Beathaisnéisí na Foirne Feidhmeannach)

Príomhfhreagrachtaí na Bainistíochta Sinsearaí

Teagmháil

  • Glaoigh ar 999 nó ar 112 i gcás éigeandála. Sin cás ar bith ina mbíonn feidhm phráinneach le Garda

  • Coir a thuairisciú

  • Tacaíocht d’Íospartaigh na Coireachta

  • Conas gearán a dhéanamh

    Sonraí teagmhála le haghaidh ceisteanna ginearálta agus ceisteanna neamhéigeandála:

Stáisiúin Gardaí

Ba chóir ceisteanna a bhaineann leis na meáin agus le cumarsáid phoiblí a chur chuig an bPreasoifig (Press_Office@garda.ie).

Is féidir iarratais ar fhaisnéis phearsanta faoin Acht um Chosaint Sonraí, a dhéanamh, ach scríobh chuig:

An tAonad Próiseála um Chosaint Sonraí, an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, Tithe an Rialtais, Lana Choc Fhiodh na gCaor, Teampall Seanáin. Inis Corthaidh, Co. Loch Garman.

Is féidir iarratais saorála faisnéise agus Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht, a dhéanamh trí dhul i dteagmháil leis: 

An Oifig Saorála Faisnéise, An Garda Síochána, Teach Áth Luimnigh, Páirc Ghnó IDA, Baile Sheáin, an Uaimh, Co. na Mí C15 DR90 nó téigh i dteagmháil leis an oifig tríd an ríomhphost  FOI@garda.ie

Caidreamh le hÚdaráis Eile

Stair an Gharda Síochána

Stair an Gharda Síochána

Liosta Coimisinéirí