We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Buiséid agus Caiteachas

Déantar achoimre thíos ar roinnt cásanna inár íocadh éilimh de réir:  Acht an Gharda Síochána (Cúiteamh),an Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde, Timpistí ina mbíonn feithiclí de chuid an Gharda Síochána páirteach agus Cúiteamh Eile idir 2007 agus 2017, lena n-áirítear caiteachas iomlán a íocadh ar Éilimh Chúitimh le linn na tréimhse 2007-2011.