We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ár nDaoine a Bhainistiú

Ar an 31ú Lúnasae 2018, tá 14,281 comhalta san fhórsa agus seo miondealú ar an bhfigiúr sin:

 

Grád   

Líon Foirne ar

31/08/2018 

Coimisinéir  

0

Leas-Choimisinéir

2

Coimisinéir Cúnta

9

Ard-Cheannfort   

46

Ceannfort         

159

Cigire                     

248

Sáirsint

1,830

Garda

11,445

IOMLÁN na mball

lánaimseartha

13,739

Cúltacaithe @ 31/8/18 

542

IOMLÁN (Baill

lánaimseartha

agus Cúltacaithe) 

14, 281

Sibhialtaigh @ 31/8/17

2,329

IOMLÁN

16,610

Staitisticí Scoir/Imeachta ( de réir céim/grád, de réir bliana, cineál imeachta i gcás shibhialtaigh agus baill den Gharda Síochána)

Miondealú ar staitisticí maidir le tionscnaimh atá oiriúnach do theaghlaigh go 31/12/17 le haghaidh sibhialtaigh agus baill den Gharda Síochána.