We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Logaí De Chinntí Maidir Le Soláthar Maoinithe 2016

Logaí De Chinntí Maidir Le Soláthar Maoinithe 2016

Requester

Description Of Request

Cinneadh

Cinneadh Details

Poiblí

An méid a íocadh maidir le conarthaí le haghaidh na rudaí seo a leanas: oiliúint sna meáin/ soláthar agus seachadadh arm tine agus oiriúintí gaolmhara/ costas iomlán an ábhair leapa agus bia i Marc-Aonad an Gharda Síochána/ líon na ngluaisteán den aicme ‘F’ nó na só-ghluaisteán lánmhéide arna gceannach ag an nGarda Síochána i ngach ceann de na blianta seo a leanas: 2012, 2013, 2014 agus 2015.

Partially Deonaithe

FOI-000002-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Méid an airgid a d’íoc an Garda Síochána anuraidh do bhaill an phobail i leith éilimh cúitimh, lena n-áirítear costais dlí.

Partially Deonaithe

FOI-000030-2016 Cinneadh

Poiblí

Líon na rudaí seo a leanas a cheannaigh an Garda Síochána sna blianta 2013, 2014, 2015 agus suas go dtí an dáta seo in 2016: clogad círéibe; sciatha círéibe; veisteanna shá-dhíonach; seaicéid so-fheicthe an Gharda Síochána, cosaintí glúine; agus cosaintí uillinne.

Partially Deonaithe

FOI-000063-2016.Cinneadh

Iriseoirí

Méid an airgid a íocadh chun láithreacha coireachta a ghlanadh/ méid an airgid a íocadh do chonraitheoirí glantóireachta i leith láithreacha coireachta/ láithreacha tráma a ghlanadh in 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Diúltaithe

FOI-000067-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Faisnéis maidir le Gardaí ag freastal ar aon cheann den sraith comhdhálacha díolachán agus oiliúintí teicneolaíochta “ISS World”. Cumarsáid ar bith a bhí ann idir an Garda Síochána agus "Hacking Team","Cellebrite", "Access Data" agus "Guidance Software".

Diúltaithe

FOI-000079-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Méid iomlán an airgid a chaith an Garda Síochána ar airm a fháil in 2014 agus 2015.

Diúltaithe

FOI-000075-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Méid iomlán an airgid a íocadh nó atá le híoc faoin gconradh de bhun tairisceana a fógraíodh ar an 27 Samhain 2015 maidir le soláthar agus seachadadh trealaimh ord poiblí

Deonaithe

FOI-000131-2016 Cinneadh

Grúpaí Gnó/Grúpaí Sainleasa

An conradh maidir le hEisiúint Phearsanta d’Éide Chosanta a thugann Cosaint ar Bhalaistíocht agus ar Shá a sholáthar don Gharda Síochána.

Diúltaithe

FOI-000169-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Faisnéis maidir le horduithe ceannaigh do gach tréimhse ó foilsíodh an tuarascáil maidir le horduithe ceannaigh R1 2015.

Diúltaithe

FOI-000196-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Tá scaoileadh na sonrasc uile a fuarthas ó Allpro Services ó mhí Eanáir 2013 á lorg agam, chomh maith leis na sonraí a bhaineann le conradh ar bith atá déanta leis an gcuideachta seo.

Diúltaithe

FOI-000160-2016 Cinneadh

Iriseoirí

The Amount of money paid/the amount of money agreed/expected to be paid in respect of contracts for media training by An Garda Síochána in 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016.

Please provide the actual contract document.

Partially Deonaithe

FOI-000180-2016 Cinneadh

Records Pages 38-77 + Page 96

Schedule of records & Record pages 1-37

Acadóirí

Records on the procurement of ANPR software and hardware.

Partially Deonaithe

FOI-000281-2016 Cinneadh

Acadóirí

How much money was yielded by the sales of former Garda stations in 2014 and 2015.

 How much did AGS spend on new vehicles in 2014 and 2015 and how many vehicles were supplied.

How much money did AGS spend on alcohol in 2014 and 2015.

Diúltaithe

FOI-000353-2016 Cinneadh