We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Réamhrá SF

Leagtar amach in Alt 42 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 roinnt díolúintí éigeantacha chun an Garda Síochána a chumasú chun a fheidhmeanna lárnacha a chomhlíonadh agus chun a chinntiú nach gcuirtear slándáil an Stáit i mbaol.

Áirítear i measc na ndíolúintí a dheonaítear taifid arna gcoinneáil nó arna gcruthú ag an nGarda Síochána agus a bhaineann le haon cheann de na rudaí seo a leanas:

 • an tAonad Práinnfhreagartha;
 • Ciste na Rúnseirbhíse arna choinneáil ag an Aonad sin;
 • An tAonad Speisialta Bleachtaireachta;
 • an clár tearmann finné urraithe ag an Aonad sin;
 • an Rannóg um Shlándáil agus Faisnéise;
 • bainistíocht agus úsáid oibríochtaí faisnéise faoi cheilt;
 • an tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil), 1993;
 • an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005;
 • an tAcht um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009;
 • an Acht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád), 2011;
 • taifead arna choinneáil ag an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla;
 • taifead a bhaineann le fiosrúchán de réir bhrí Alt 42 d’Acht an Gharda Síochána, seachas taifead a bhaineann le ceapachán duine chun é an fiosrúchán a dhéanamh agus/nó taifead a bhaineann leis na costais nó cúrsaí eile a bhaineann le riarachán ginearálta fiosrúcháin faoin alt sin.