We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Logaí De Chinntí Maidir Le Soláthar Maoinithe 2015

Logaí De Chinntí Maidir Le Soláthar Maoinithe 2015

RéimseSainchuntas Iarratais Cinneadh  Sonraí an Chinnidh
Airgeadas – Soláthar

Sonraí ar an gcostas a bhaineann le ball den Gharda Síochána a chóiriú leis na nithe go léir a theastaíonn uathu chun a gcuid oibre a dhéanamh.

An gceanglaítear ar na Gardaí aon trealamh a roinnt? Más amhlaidh cén trealamh?

An gcaithfidh na Gardaí íoc as aon eilimintí den trealamh a theastaíonn uathu? Más amhlaidh cad iad?
Déan briseadh síos ar chostas de réir earra, céim Garda nó aonad/aonad speisialta, m.sh., Aonad Práinnfhreagartha, bleachtairí, srl. agus gnéas.

Ceadaigh cuid deFOI-000029-2015 Decision
Airgeadas – Soláthar

Taifid Soláthair a dhéanann cur síos ar shuimeanna a chaith An Garda Síochána ar airm thine agus ar oiliúint maidir le hairm thine in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 agus sa chéad naoi mí de 2015.

DiúltaighFOI-000045-2015 Decision
Airgeadas – Soláthar

 A: Líon na n-arm tine faighte ag An nGarda Síochána ó Eanáir 2008 go dtí data an lae inniu, briste síos de réir an chineáil agus an mhúnla.
B: Costas iomlán na gceannachán airm thine ón 1 Eanáir 2008 go dtí dáta an lae inniu, briste síos de réir an chineáil agus an mhúnla.

DiúltaighFOI-000051-2015 Decision
Airgeadas – SolátharAn chumarsáid go léir, measúnachtaí san áireamh, idir Scoil Tiomána an Gharda Síochána i dTeampall Mhór agus Rannóg Soláthair an Gharda Síochána ón 1 Eanáir 2010 agus an 1 Eanáir 2013 a bhaineann le tairiscintí maidir le gluaisteáin a sholáthar don Gharda Síochána.DiúltaighFOI-000061-2015 Decision
Airgeadas – SolátharLíon na gcaipíní Garda a cailleadh/goideadh ón 1 Eanáir 2010 agus an costas a bhaineann leis na caipíní a ionadú.DiúltaighFOI-000063-2015 Decision
Airgeadas – SolátharTabhair sonraí dom, le do thoil, maidir leis na gnólachtaí  agus comhairligh PR (caidreamh poiblí) a bhí fostaithe ag na Gardaí ón 2012 agus ba mhaith liom cóipeanna de na tairiscintí a churn a gnólachtaí agus comhairligh isteach. Ba mhaith liom freisin na sonraí a fháil ar líon na foirne a bhí ar an bhfoireann inmheánach maidir le caidreamh poiblí/cumarsáid ó 2012.Ceadaigh cuid deFOI-000103-2015 Decision