We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coireacht fuath

Conas is féidir liom é a thuairisciú?

• Déan tuairisciú i gcónaí ar aon eachtra a mheasann tú a bheith spreagtha le fuath do An Garda Síochána

• I gcás eigeandála ní mór duit glao a chur ar 999

• Freastlóidh Garda ort a dhéanfaidh taifead de do ráiteas.

• Tosnóidh Sé/Sí fiosrúchán, trí fhianaise a bhailú – ag tógaint ráitis ó íobartach(aigh) agus finnéithe, agus ag gabháil an chúisí

• Tá dhá chéad Gardaí ceaptha don Idirghábhail Eitneach, a bhfuil traenáil acu chun deighleáil lena leithéid de choir agus cabhróidh siad leat i rith an fhiosrúcháin, más mian leat é.  Is féidir leat seirbhísí a lorg ón Oifigeach(igh) Idighabháil Eitneach an Gharda Síochána áitiúil ag aon stáitse den bhfiosrúchán – (Déan teagmháil le do thoil le suíomh gréasáin an Gharda Síochána chun a sonraí teagmhála ag leibhéal an phobail a fháil)

• Sa chás gur mhian leat freastal ar do stáisiún Gardaí áitiúil, is féidir leat seirbhísí Biúró an Gharda Síochána um Ilchineálacht Phobail agus Imeascadh a lorg (Teil: 016663150 nó ríomhphost: diversity@garda.ie), a rachaidh i ngleic leis an dtuairisciú ar bhonn níos íograithe.

Cad is Cóireacht fuath?

'Aon teagmhas a mheasann an t-íospartach nó aon duine eile a bheith á spreagadh ag fuath, bunaithe ar aois, cine, eitneachas, creideamh, aitheantas inscne, míchumas nó claonadh gnéasach duine '

Samplaí de choire fuatha


Mí-úsáid bhéil, glaonna géar / ionsaitheacha, téacs, ríomhphost nó ríomhphoist, ionsaí, ciapadh, damáiste coiriúil, cónaidhm, dúnorgain, dúnmharú

Conas is féidir liom é a thuairisciú?

• Déan tuairisciú i gcónaí ar aon eachtra a mheasann tú a bheith spreagtha le fuath do An Garda Síochána

• I gcás eigeandála ní mór duit glao a chur ar 999

• Freastlóidh Garda ort a dhéanfaidh taifead de do ráiteas.

• Tosnóidh Sé/Sí fiosrúchán, trí fhianaise a bhailú – ag tógaint ráitis ó íobartach(aigh) agus finnéithe, agus ag gabháil an chúisí

• Tá dhá chéad Gardaí ceaptha don Idirghábhail Eitneach, a bhfuil traenáil acu chun deighleáil lena leithéid de choir agus cabhróidh siad leat i rith an fhiosrúcháin, más mian leat é.  Is féidir leat seirbhísí a lorg ón Oifigeach(igh) Idighabháil Eitneach an Gharda Síochána áitiúil ag aon stáitse den bhfiosrúchán – (Déan teagmháil le do thoil le suíomh gréasáin an Gharda Síochána chun a sonraí teagmhála ag leibhéal an phobail a fháil)

• Sa chás gur mhian leat freastal ar do stáisiún Gardaí áitiúil, is féidir leat seirbhísí Biúró an Gharda Síochána um Ilchineálacht Phobail agus Imeascadh a lorg (Teil: 016663150 nó ríomhphost: diversity@garda.ie), a rachaidh i ngleic leis an dtuairisciú ar bhonn níos íograithe.