Níor cheart an fhoirm seo a úsáid in éigeandálaí; nuair atá baol láithreach roimh bheatha / réadmhaoin nó má tá coireacht ar bun. Má bhraitheann tú faoi bhagairt ar bhealach ar bith nó má tá tú i mbaol, glaoigh ar 999 / 112.

TÁBHACHTACH

Mura mian leat do shonraí pearsanta a sholáthar, déanfaimid an choir / teagmhas seo a chur i gcuntas agus déanfaimid imscrúdú air fós féin. Tabhair faoi deara, le do thoil, cuireann seo teorainneacha suntasacha ar ár gcumas chun imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh.

Ní seirbhís 24 uair an chloig é seo.

FÁILTE

Má tá nó má bhí tú i d’íospartach nó i d’fhinné de Choir / Theagmhas Fuatha, táimid anseo chun cabhrú leat. Mura mian leat tuairisc a dhéanamh ag stáisiún Gardaí, líon an tuarascáil ar líne seo, le do thoil. Tugaimid tús áite do thimpeallacht shábháilte a sholáthar inar féidir Coireanna / Teagmhais Fuatha a thuairisciú.

SONRAÍ FAOIN GCOIR/TEAGMHAS FUATHA

Láthair

Contae más eol

An Choir/Teagmhas Líomhnaithe

SONRAÍ PEARSANTA

Ainm

Sonraí Teagmhála

DEIMHNIÚ