We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin TFC

Liam

Teideal: Stiúrthóir Feidhmiúcháin TFC

Ainm:An tUasal Liam Kidd.

Áit dúchais:Baile Átha Cliath. Ceaptha:2008.

Ina bhall ó:2008.

Buaicphointí Gairme:

• Mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin Teicneolaíocht Faisnéis agus Cumarsáide (TFC) sa Gharda Síochána, tá Liam Kidd freagrach as gach tionscadal, seirbhís agus réiteach TFC a sholáthar chun tacú leis an eagraíocht a cuspóirí gnó a bhaint amach.

• Sula ndeachaigh sé leis an nGarda Síochána, d’oibrigh sé ar feadh tréimhse ghearr san Aonad Nuachóirithe Earnála Poiblí i Roinn an Taoisigh. • Ó 2000 go 2007, bhí sé mar Cheann Córais Faisnéise don Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

• Tá taithí fhairsing aige i limistéar TFC ar gach leibhéal in eagraíochtaí earnála poiblí agus príobháidí in Éirinn agus thar lear araon.

Cáilíochtaí:

• Cuireadh oideachas air ag Coláiste Bhinn Aoibhinn.

• I 1996, bhain sé BSc (Córais Faisnéise) amach ó Choláiste na Tríonóide.

• In 2006, chuir se MSc Rialú Nuálach (Chéad Onóracha) i gcrích a bhí á chomhreáchtáil ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Ollscoil Uladh.