We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coimisinéir Cúnta Slándála agus Faisnéise

Assistant Commissioner Siochana Michael O'Sullivan bio

Teideal: Coimisinéir Cúnta Slándála agus Faisnéise

Ainm: Michael O Sullivan

Áit Dhúchais: Ciarraí

Ceaptha: 23 Márta 2017

Ballraíocht: 1981

Buaicphointí a Ghairme:

1992/92: Oifigeach Dualgais, United Transitional Authority in Cambodia

1994/95: Monatóir Idirnáisiúnta ICFY, Serbia agus Montenegro

1997/2001: Oifigeach idirghabhála,

EUROPOL HQ, Den Haag, NL

2003: Príomhoifigeach Oibríochtaí, Operation PROXIMA, Brussels/Skopje

2004/2008: Oifigeach Ceantair/Ceannfort:

Clár Chlainne Mhuirís, Maigh Eo, Roinn Tráchta

Réigiúnach, Caisleán Bhaile Átha Cliath agus Ceantar H

DMR (Thuaidh)

2008/2017:

Oifigeach na Roinne/Ard-Cheannfort:

Iarthar Chorcaí, Bainistiú Athruithe, Sligeach/Liatroim, Dún na nGall,

Caidrimh Phoiblí/ Póilíneacht Phobail ,

DMR (Lár-Dheisceart) agus DMR (Theas)

Ceannasaí ar Thoscaireacht de chuid na hÉireann go EURO2012 An Pholainn agus an Úcráin

Ard-Cheannfort Bleachtaireachta i mbun Idirchaidrimh agus Cosanta , agus Rannóga Slándála agus Faisnéise

Ceannasaí ar Lárbhiúró Naisiúnta INTERPOL d’Éirinn

Ceannasaí ar Aonad Náisiúnta EUROPOL d’Éirinn

Ball de Bhord Bainistíochta EUROPOL

Cáilíochtaí:

Saindioplóma Bainistíochta sa Cheannasaíocht Feidhmiúcháin (Ollscoil

Na hÉireann, Baile Átha Cliath- Ollscoil Harvard SAM)

Baitsiléir Ealaíon(Onóracha) sa Bhainistíocht Póilíní

(Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachas agus Oiliúna)

Sainteastas sa Staidéar Gnó- Bainistíocht Tionscadal ( Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge)

Teastas i bhForbairt Bhainistíocht Straitéiseach Acmhainní Daonna (An Foras Riaracháin)

Teastas san Anailís Straitéiseach Fhaisnéise-Europol/ Ionad Staidéir don Fhaisnéis Straitéiseach

Clár Traenála Ceannasaíochta de chuid Franklin Covey