We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Cad iad Dualgais Chúltaca An Gharda Síochána

Tá Coimisinéir an Gharda Síochána tar éis a chinneadh go n-áireofar ar dhualgais chomhalta Cúltaca an Gharda Síochána na nithe seo a leanas:

a) Dualgas Stáisiúin, seachas aire agus coimeád príosúnach

b) Giolla stáisiúin

c) Dualgas sa seomra cumarsáide, lena n-airítear monatóireacht CCTV

d) Patról coise, i gcuideachta bhall lánaimseartha den Gharda Síochána

e) Dualgas Slándála Seasta

f) Dualgais ar sheicphointí tráchta i gcuideachta bhall lánaimseartha

g) Fógraí Pionóis na Muirear Seasta a eisiúint nuair a aimsítear cionta

h) Toghairm a sheirbheáil

i) Dualgas ag tródam amuigh le linn mhórimeachtaí, leithéidí féilte agus mórimeachtaí spóirt.

j) Cabhrú i gcás thimpistí, thinte agus mhóréigeandáil eile

k) Fianaise a thabhairt sa chúirt

l) Póilíneacht Phobail