Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

An bhfuil buntáiste ag baint le bheith i do bhall de Chúltaca an Gharda Síochána má tá sé ar intinn agam cur isteach ar chúrsa oiliúna le haghaidh ballraíocht lánaimseartha sa Gharda Síochána?

Tá, ach beidh na critéir faoi mar a leagtar síos iad i S.I 470 2013, Garda Síochána (Iontráil agus Ceapacháin) Rialacháin, i bhfeidhm maidir le iarratasóirí atá ina mbaill den Chúltaca. Bunaíodh sruth i gCúltaca an Gharda i 2015. Is féidir le baill den Chúltaca a shásaíonn na riachtanais, iarratas a dhéanamh tríd an sruth seo. Más mian leo iarratas a dhéanamh ar an dóigh seo, ní mór dóibh an tréimhse phromhaidh a bheith críochnaithe acu, seirbhís shásúil a bheith tugtha acu agus ar a laghad 120 uair oibre a bheith déanta acu in aghaidh na bliana ar feadh dhá bhliain.