Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Straitéise agus Trasfhoirmiú

David Gilbride

Teideal: Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Straitéise agus Trasfhoirmiú

Ainm: An tUasal David Gilbride

Áít dhúchais:??

Ceaptha:??

Ballraíocht:  ??

Buaicphointí a ghairme:

Bhí poist shinsearacha éagsúla aige sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, áit a d’oibrigh sé i raon réimsí de Bheartais Rialtais lena n-áirítear Cearta Daonna; Réimis Príosún; Acmhainní Daonna na bPríosún; Caidreamh Tionsclaíoch agus Trasfhoirmiú na bPríosún; Gáinneáil ar Dhaoine agus Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoirí. Chomh maith leis sin, d’oibrigh sé sa Roinn Airgeadais áit a raibh freagrachtaí aige maidir le bainistiú Chaiteachais Sláinte.

Bhíodh sé ina bhall den Bhord um Chúnamh Dlíthiúil chomh maith.

Cáilíochtaí:

Céim sa Stair ó Ollscoil na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Céim Mháistreachta i mBainistíocht Phoiblí (Riarachán Ceartas Coiriúil) arna bronnadh ag an bhForas Riaracháin, Céim Mháistreachta sa Rialachas ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, agus is abhcóide cáilithe é chomh maith.