Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Leas-Choimisinéir Rialachais agus Cuntasachta

Assistant Commission Patrick Clavin

Teideal: Leas-Choimisinéir Rialachais agus Cuntasachta

Ainm: Patrick Clavin

Áit Dúchais: Contae na Mí 

Ceaptha:  Bealtaine 2020

Dáta Tosaithe:  1982

Buaicphointí Gairme:

Chuaigh sé leis An Garda Síochána i 1982 – D’fhóin sé i nDún Laoghaire, DMR Thoir

1992 - Fuair sé ardú céime go Sáirsint agus d’fhóin sé i gCora Droma Rúisc, Deilginis agus Dún Laoghaire

2000 - Fuair sé ardú céime go Cigire agus d’fhóin sé i mBiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce mar Bhleachtaire-Chigire

2005 - Fuair sé ardú céime go Ceannfort agus d’fhóin sé ins An Chathair, Leamhcán agus Baile Bhlainséir  

2012 - Fuair sé ardú céime go Príomh-Cheannfort agus d’fhóin sé i mBainistíocht Athraithe, Aonad um Chaighdeáin Gharimiúla an Gharda Síochána, Oifigeach Rannáin, DMR Thiar agus mar Phríomhoifigeach Biúró ar an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla

2020 - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta, Rialachas agus Cuntasacht

Cáilíochtaí:

BA Bainistíocht Phoiblí, Institiúid Riaracháin Phoiblí – 1995

MSc. (Eacnamaíocht) i Staidéar Beartais, Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide) – 1998

Clár Ceannairí don Todhchaí, Scoil Rialtais Kennedy, Ollscoil Harvard, Bostún, Massachusetts, Stáit Aontaithe Mheiriceá - 2006

Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Póilíní, Scoil Chéimithe Ghnó Michael Smurfit, Ollscoil Bhaile Átha Cliath – 2010

Ard-Dioplóma sa Choireacht Chorparáideach, an Bhona Bháin agus an Choireacht Rialála. Cumann Onórach Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath – 2017 

Cúrsa Ceannasaíochta Straitéisí, Coláiste Póilíneachta, Royton-on-Dunsmore, Coventry, An Ríocht Aontaithe - 2019