Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Leas Choimisinéir Réigiún an Tuaiscirt / an Iarthair

AC Barry O'Brien bio

Leas Choimisinéir, Réigiún an Tuaiscirt / an Iarthair

Ainm: Barry O’ Brien

Ait Dhúchais: Baile Átha Cliath

Ceaptha: 9 Bealtaine 2017

Ballraíocht: 1982

Buaicphointí a ghairme:

1995-1996 Cigire, Stáisiún na  nGardaí, an Chúlóg

1996-1997 Cigire Grúpa Athbhreithnithe S.M.I

1997-1998 Cigire, Stáisiún na nGardaí, An Chúlóg

1998-1999 Oifigeach Ceantair, Longfort

1999-2009 Ceannfort Bleachtaireachta, Aonad Náisiúnta Drugaí an Gharda Síochána

2009-2013 Oifigeach Ceantair, Domhnach Broc

2013-2015 Oifigeach Roinne, Maigh Eo

2015-2017 Oifigeach Roinne D.M.R (Thuaidh)

Bealtaine 2017- Ceaptha ina Leas Choimisinéir

Cáiliochtaí:

2001- Máistreacht Feidhmiúcháin sa Riarachán Gnó, Scoil Gnó Smurfit

1988 Baitsiléir Riaracháin Poiblí – Institiúid Riaracháin Phoiblí