Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Coimisinéir Cúnta Réigiún Chathair Átha Cliath

Assistant Commissioner Anne Marie Cagney bio

 

Teideal: Coimisinéir Cúnta Réigiún Chathair Átha Cliath

Ainm: Anne Marie Cagney

Áit duchais: Chill Mhantáin

Ceaptha: Aibreán 2020

Ina bhall ó: 1989

Buaicphointí Gairme:

Páirteach in An Garda Síochána ó 1989 I mbun oibre i Sráid Chaoimhín, Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath Theas-Láir agus An Nás, Co. Chill Dara.

2001 - Ardú céime chuig céim Sáirsint agus i mbun oibre sa Stiúrthóireacht Airgeadais, Ceanncheathrú an Gharda Síochána agus Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin.

2007 - Ardú céime chuig céim Cigire agus i mbun oibre sa Stiúrthóireacht Airgeadais, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Baile Formaid agus Cluain Dolcáin, Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath Rannán an Iarthair.

2015 - Ardú céime chuig céim Bleachtaire Ceannfoirt agus i mbun oibre i mBiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta, Cearnóg Fhearchair.

2018 - Ardú céime chuig céim Ard-Cheannfoirt agus i mbun oibre san Oifig um Chlaochlú Straitéiseach agus i nDún Laoghaire, Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath Rannán an Oirthir.

2020 Aibreán - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta, Réigiún an Oirthir.

2020 Meitheamh - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta, Réigiún Chathair Átha Cliath.

Cáilíochtaí:

~ Céim sa Staidéar Dlí – Coláiste Tráchtála, Ráth Maonais – 1992

~ Baitsiléir Eolaíochta sa Bhainistíocht Póilíní – Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath – 2013

~ Ceannaireacht Straitéiseach sa Cheartas Coiriúil – An Foras Riaracháin – 2018

~ Teastas Gairmiúil – Dlí & Cleachtas Sceithireachta, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath – 2020