Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Coimisinéir Cúnta Réigiún an Oirthir

AC David Sheahan

Teideal: Coimisinéir Cúnta Réigiún an Oirthir

Ainm: David Sheahan

Áit dúchais: Co. Phort Láirge

Ceaptha: 2 Meitheamh 2020

Ina bhall ó: 7 Meán Fómhair 1983

Buaicphointí Gairme:

Chuaigh sé sa Gharda Síochána in 1983 agus d’oibrigh sé i nDún Garbhán, Co. Phort Láirge

1990 - Fuair sé ardú céime go Sáirsint agus d’oibrigh sé i Lios Mór agus i nDún Garbhán, Co. Phort Láirge agus i gCathair Phort Láirge

1999 - Fuair sé ardú céime go Cigire agus d’oibrigh sé i Loch Garman, i gCathair Phort Láirge agus i gCill Chainnigh

2004 - Fuair sé ardú céime go Ceannfort agus d’oibrigh sé i mBóthar Bhaile an Róistigh, Luimneach agus i gCathair Phort Láirge

2007 - Fuair sé ardú céime go hArd-Cheannfort agus bhí sé ina Oifigeach Roinne do Chontaetha Laoise/Uíbh Fhailí, Thiobraid Árann, Chiarraí agus Luimnigh, agus Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath Theas

2018 - Ceapadh é ina Choimisinéir Cúnta, Póilíniú Bóithre agus Bainistiú Mórimeachtaí

2020 - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta, Réigiún an Oirthir.

Cáilíochtaí:

  • Máistreacht sa Riarachán Gnó – an Ollscoil Oscailte, 2003

  • Teastas i bhForbairt Straitéiseach um Bainistíocht Acmhainní Daonna – Foras Bainistíochta na hÉireann, 2006

  • Clár Ceannaireachta Fheidhmiúcháin an Gharda Síochána – Coláiste an Gharda Síochána/COBÁC, 2007

  • Máistir Dlíthe i gCearta an Duine sa Cheartas Coiriúil – Ollscoil Luimnigh, 2018 (ar siúl faoi láthair)