We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coimisinéir Cúnta Réigiún an Deiscirt / an Iarthair

Teideal: Coimisinéir Cúnta Réigiún an Deiscirt / an IarthairAss Comm McMahon bio

Ainm: Anne Marie McMahon

Áit Dúchais: Contae an Chláir

Ceaptha: Bealtaine 2016

Ina ball ó: 1986

Buaicphointí Gairme:


Chuaigh sí leis an nGarda Síochána i 1986 agus d’fhóin sí mar Gharda Síochána i Stáisiún Gardaí na Cúlóige, Baile Átha Cliath agus Sráid Anraí, Luimneach.

1993: D’fhóin sí le misean UNTAC sa Chambóid, (Údarás Idirthréimhseach na Náisiún Aontaithe sa Chambóid).

1995: Fuair sí ardú céime go dtí Sáirsint agus d’fhóin sí mar Theagascóir sa Scoil Ábhar Promhóirí, Coláiste an Gharda Síochána. Idir 1997 agus 2002 d’fhóin sí mar Sháirsint Póilíniú Oibriúchtúil / Pobail i gCeantar Shráid Anraí.

2002: Fuair sí ardú céime go dtí Cigire agus d’fhóin i gceantar an Chaisleáin Nua agus Shráid Anraí

2002: Fuair sí ardú céime go dtí Ceannfort agus d’fhóin sí i gCeantair an Bhrú agus Bhóthar Bhaile an Róistigh.

2010: Fuair sí ardú céime go dtí Príomh-Cheannfort agus d’fhóin sí ag Biúró an Gharda Síochána don Chaidreamh Pobail, Cearnóg Fhearchair go dtí Lúnasa 2015. Ina theannta sin bhí sí ina Stiúrthóir Oiliúna, Coláiste an Gharda Síochána idir Aibreán 2011 agus Lúnasa 2016.

2016: Fuair sí ardú céime go dtí Coimisinéir Cúnta agus sannadh í i Réigiún an Deiscirt.

Cáilíochtaí:

•Dioplóma sa Ghnó agus i bhFortheagasc Feidhmiúcháin, Scoil Ghnó Smurfit, 2014

•Bainistiú Acmhainní Daonna MBS, Ollscoil Luimnigh, 2010

•Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht Póilíní, Coláistea an Gharda College (HETAC), 2006

•Dioplóma i mBainistíocht, Ollscoil Luimnigh.