Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Coimisinéir Cúnta Rannpháirtíocht sa phobal

AC-McPartlin-medium

Teideal: Coimisinéir Cúnta, Rannpháirtíocht sa phobal

Ainm: Orla Mc Partlin

Ait Dhúchais: Contae Cheatharlach

Ceaptha: Meán Fómhair 2017

Ballraíocht: 1983

Buaicphointí a gairmré:

Thosaigh sí sa Gardaí i 1983- Thug seirbhís i gCromghlinn, DMR Theas

1990- Fuair ardú céime go Sáirsint agus thug seirbhís i Muineachán, i dTamhlacht agus i mBaile an Locha, Co. Ros Comáin

2002- Fuair ardú céime go Cigire agus thug seirbhís in Idirchaidreamh agus Cosaint, Ceanncheathrú an Gharda Síochána

2007- Fuair ardú céime go Ceannfort agus thug seirbhís i gCeantar Chluainín agus in Idirchaidreamh agus Cosaint, Ceanncheathrú an Gharda Síochána

2012- Fuair ardú céime go hArd-Cheannfort agus thug seirbhís i nGnóthaí Inmheánacha, san Aonad um Chaighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochána, in Oifig na gCoimisinéirí agus ina Oifigeach Roinne, DMR Theas

2017-Ceaptha ina Choimisinéir Cúnta, Réigiún an Iarthair, freagrach as Tacaíocht Fheidhmiúcháin agus as Seirbhísí Corparáideacha, Ceanncheathrú an Gharda Síochána 

Cáilíochtaí: Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht Phoiblí, An Foras Riaracháin-1996

Céim Mháistreachta sa Cheartas Coiriúil- Ollscoil na Cathrach, Nua Eabhrac-1998

Dioplóma Iarchéime i Staitisticí, Ollscoil na Tríonóide-2000