We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coimisinéir Cúnta Rannpháirtíocht sa phobal

AC-McPartlin-medium

Teideal: Coimisinéir Cúnta, Rannpháirtíocht sa phobal

Ainm: Orla Mc Partlin

Ait Dhúchais: Contae Cheatharlach

Ceaptha: Meán Fómhair 2017

Ballraíocht: 1983

Buaicphointí a gairmré:

Thosaigh sí sa Gardaí i 1983- Thug seirbhís i gCromghlinn, DMR Theas

1990- Fuair ardú céime go Sáirsint agus thug seirbhís i Muineachán, i dTamhlacht agus i mBaile an Locha, Co. Ros Comáin

2002- Fuair ardú céime go Cigire agus thug seirbhís in Idirchaidreamh agus Cosaint, Ceanncheathrú an Gharda Síochána

2007- Fuair ardú céime go Ceannfort agus thug seirbhís i gCeantar Chluainín agus in Idirchaidreamh agus Cosaint, Ceanncheathrú an Gharda Síochána

2012- Fuair ardú céime go hArd-Cheannfort agus thug seirbhís i nGnóthaí Inmheánacha, san Aonad um Chaighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochána, in Oifig na gCoimisinéirí agus ina Oifigeach Roinne, DMR Theas

2017-Ceaptha ina Choimisinéir Cúnta, Réigiún an Iarthair, freagrach as Tacaíocht Fheidhmiúcháin agus as Seirbhísí Corparáideacha, Ceanncheathrú an Gharda Síochána 

Cáilíochtaí: Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht Phoiblí, An Foras Riaracháin-1996

Céim Mháistreachta sa Cheartas Coiriúil- Ollscoil na Cathrach, Nua Eabhrac-1998

Dioplóma Iarchéime i Staitisticí, Ollscoil na Tríonóide-2000