We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Oifigigh um Chosc ar Choireacht Mo-Ta

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

Facs

Muineachán

 

Noel Harraghy

Stáisiún Gardaí Muineachán,
Bóthar an Phlandáil,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin,
H18 PK84

047-77261

047-77283

An Muileann gCearr

 

Sergeant John McWalter

Stáisiún Gardaí An Muileann gCearr,
An Muileann gCearr,
Contae Na hIarmhí,
N91 TF85.

044-9384000

044-9384083

An Nás

George Doherty

 

Stáisiún Gardaí An Nás,
An Nás,
Contae Chill Dara,
W91 P274.

045-884300

045-884381

An tAonad Náisiúnta

Aidan Donnelly

John Crosse

Kelvin Courtney

An tAonad Náisiúnta um Chosc ar Choireacht, Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

01-6663830

01-6663313

01-6663845

01-6663362

01-6663363

01-6663314

An Uaimh

Dean Kerins 

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300

046-9036315

An tAonach

Tom O'Dwyer

 

 

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

0504-25183

An Caisleán Nua

Ber Leetch

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64

061-212461

061-212483

Ros Mhic Thriúin

Brendan Moore

Stáisiún Gardaí Loch Garman,
Mulgannon,
Loch Garman,
Contae Loch Garman,
Y35 DH60

053-9165200

053-9165283

Sráid an Phiarsaigh

Sean O’Sullivan

Stáisiún Gardaí Sráid an Phiarsaigh,
1 - 6, Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W289.

01-6669000

01-6669040

Port Laoise

Folamh

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100

057-8674104

Ráth Eanaigh

Folamh

Stáisiún Gardaí Baile Munna,
An tSráid Mhór,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9,
D09 F9C5.

01-6664000

01-6664040

Ros Comáin

Paul McDermott

An Garda Síochána,
Oifigí Rialtais,   Bóthar an Choinbhinn, Ros Comáin.

090-6638361

090-6638381

Bóthar Bhaile an Róistigh

Ber Leetch

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64

061-212461

061-212483

Bóthar na Trá

Pat Flanagan

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

091-768003

Seantreabh

Folamh

Stáisiún Gardaí Baile Munna,
An tSráid Mhór,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9,
D09 F9C5.

01-6664000

01-6664040

Sligeach

Jim Fox

Stáisiún Gardaí Sligeach,
Bóthar an Phiarsaigh,
Sligeach,
Contae Sligeach,
F91 E372.

071-9157000

071-9157083

Stráid an Stórais

Dermot Harrington

Stáisiún Gardaí Stráid an Stórais,
4-6 Stráid an Stórais,
Baile Átha Cliath 1,
D01 W773.

01-6668000

01-6668040

Béal Átha na Muice

Tony Cosgrove

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

094-9038283

Tamhlacht

Folamh

Stáisiún Gardaí Tamhlacht,
Bóthar Belgard Thoir,
Cearnóg Belgard,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24
D24 K796.

01-6666000

01-6666024