We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Oifigigh um Chosc ar Choireacht Be-Cl

 

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

Facs

Béal an Mhuirthead

Tony Cosgrove

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

094-9038283

Biorra

Folamh

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100

057-8674104

An Charraig Dhubh

James Malone

Stáisiún Gardaí Seanchill,
Dorney Cúirte,
Seanchill,
Baile Átha Cliath,
D18 CD50.

01-6665945

01-6665940

Baile Bhlainséir

 

Vincent Connolly

Stáisiún Gardaí Baile Bhlainséir,
An tSráid Mhór,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15,
D15 F6V9.

01-6667000

01-6667041

Mainistir na Búille

Paul McDermott

An Garda Síochána,
Oifigí Rialtais,   Bóthar an Choinbhinn, Ros Comáin.

0906-638316

0906-638383

Bré

Sergeant Paul Daly

Stáisiún Gardaí Bré,
Ascaill an Chlochair,
Bré,
Contae Cill Mhántáin,
A98 E093.

01-6665392

01-6665341

Stáisiún na Smachtlainne

Dermot Harrington

Stáisiún Gardaí Stráid an Stórais,
4-6 Stráid an Stórais,
Baile Átha Cliath 1,
D01 W773.

01-6668000

01-6668040

An Brú

Ber Leetch

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64

061-212461

061-212483

Bun Cranncha

Paul Wallace

Stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn,
Bóthar na Líne Nua,
Leitir Ceanainn,
Contae Dhún na nGall,
F92 PC03.

074-9167161

074-9128459

Cathair Saidhbhín

James Foley

Stáisiún Gardaí Trá Lí,
Trá Lí,
Contae Chiarraí,
V92 EV79.

066-7122022

066-7102383

An Chathair

Tom O'Dwyer

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

0504-25183

Cheatharlach

Peter McConnon

Stáisiún Gardaí Cheatharlach,
Bothar Baile Atha,
Cheatharlach,
Contae Cheatharlach,
R93 W983.

059-9136620

 

Carraig Mhachaire Rois

Noel Harraghy

Stáisiún Gardaí Muineachán,
Bóthar an Phlandáil,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin,
H18 PK84

047-77261

047-77283

Cora Droma Rúisc

Jim Fox

Stáisiún Gardaí Sligeach,
Bóthar an Phiarsaigh,
Sligeach,
Contae Sligeach,
F91 E372.

071-9157000

071-9157083

Caisleán an Bharraigh

Tony Cosgrove

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

094-9038283

An Caisleán Riabhach

Paul McDermott

An Garda Síochána,
Oifigí Rialtais,   Bóthar an Choinbhinn, Ros Comáin.

090-6638361

090-6638381

An Chabháin

Noel Harraghy

Stáisiún Gardaí Muineachán,
Bóthar an Phlandáil,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin,
H18 PK84

047-77261

047-77283

Clár Chlainne Mhuiris

Tony Cosgrove

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

094-9038283

An Clochán

Michael Walsh

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

091-768003

Cloich na Coillte

Sergeant James O’Donovan

Stáisiún Gardaí Droichead na Bandan,
Droichead na Bandan,
Contae Chorcaí,
P72 AK02.

023-8852200

023-8852253

Cluain Meala

Tom O'Dwyer

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

0504-25183