We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Oifigigh um Chosc ar Choireacht A-Ba

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

Mainistir Laoise

 

 

Graham Kavanagh

 

 

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100

 

 

Stráid Mhóna

 

 

Tony Davis

 

 

Stáisiún Gardaí Stráid Mhóna,
Stráid Mhóna,
Cathair Chorcaí,
T12 K244.

021-4522061

 

 

Cill Dhéagláin

 

Dean Kerins  

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300 

Eas Géitine

 

 

Ber Leetch

 

 

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64

061-212461

 

 

Baile Átha Luain

 

 

Sergeant John McWalter

 

 

Stáisiún Gardaí An Muileann gCearr,
An Muileann gCearr,
Contae Na hIarmhí,
N91 TF85.

044-9384000

 

 

Coill an Chollaigh

 

 

Michael Duffy

 

 

Stáisiún Gardaí Muineachán,
Bóthar an Phlandáil,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin,
H18 PK84

047-77261

 

 

Baile Brigín

 

 

Folamh

 

 

Stáisiún Gardaí Baile Munna,
An tSráid Mhór,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9,
D09 F9C5.

01-6664000

 

 

Béal an Átha

 

 

Tony Cosgrove

 

 

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

 

 

Béal Átha na Sluaighe

 

 

Michael Walsh

 

 

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

 

 

Béal Átha Conaill

 

 

Michael Duffy

 

 

Stáisiún Gardaí Muineachán,
Bóthar an Phlandáil,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin,
H18 PK84

047-77261

 

 

Baile Formaid

 

 

Vincent Connolly

 

 

Stáisiún Gardaí Baile Bhlainséir,
An tSráid Mhór,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15,
D15 F6V9.

01-6667000

 

 

Baile an Mhóta

 

 

Folamh

 

 

Stáisiún Gardaí Sligeach,
Bóthar an Phiarsaigh,
Sligeach,
Contae Sligeach,
F91 E372.

071-9157000

 

 

Béal Átha Seanaidh

 

 

Paul Wallace

 

 

Stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn,
Bóthar na Líne Nua,
Leitir Ceanainn,
Contae Dhún na nGall,
F92 PC03.

074-9167161

 

 

Baile an Ghleanna

 

 

Sergeant Paul Daly

 

 

Stáisiún Gardaí Bré,
Ascaill an Chlochair,
Bré,
Contae Cill Mhántáin,
A98 E093.

01-6665392

 

 

Droichead na Bandan

 

 

Sergeant James O’Donovan

 

 

Stáisiún Gardaí Droichead na Bandan,
Droichead na Bandan,
Contae Chorcaí,
P72 AK02.

023-8852200

 

 

Beanntraí

 

 

Sergeant James O’Donovan

 

 

Stáisiún Gardaí Droichead na Bandan,
Droichead na Bandan,
Contae Chorcaí,
P72 AK02.

023-8852200