We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Oifigigh Chosc ar Choireacht Te-Z

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

Facs

An Teampall Mór

Tom O'Dwyer

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

0504-25183

Tír an Lúir

Mark Redmond

Stáisiún Gardaí Tamhlacht,
Bóthar Belgard Thoir,
Cearnóg Belgard,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24
D24 K796.

01-6666000

01-6666024

Baile Mhic Andáin

Peter McConnon

Stáisiún Gardaí Cheatharlach,
Bothar Baile Atha,
Cheatharlach,
Contae Cheatharlach,
R93 W983.

059-9136620

 

 

 

Durlas

Thomas O'Dwyer

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

0504-25183

 Thiobraid Árann

Tom O'Dwyer

 

 

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

0504-25183

An Tóchar

Tony Davis

Stáisiún Gardaí Stráid Mhóna,
Stráid Mhóna,
Cathair Chorcaí,
T12 K244.

021-4522061

021-4522083

Trá Lí

James Foley

Stáisiún Gardaí Trá Lí,
Trá Lí,
Contae Chiarraí,
V92 EV79.

066-7122022

066-7102383

Trá Mhór

Brendan Roche

Stáisiún Gardaí Port Láirge,
Sráid Phádraig,
Port Láirge,
Contae Phort Láirge,
X91 A076.

051-305361

051-305383

Baile Atha Troim

Dean Kerins 

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300

046-9036315

Tuaim

Michael Walsh

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

091-768003

Tulach Mhór

Folamh

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100

057-8674104

Port Láirge

Brendan Roche

Stáisiún Gardaí Port Láirge,
Sráid Phádraig,
Port Láirge,
Contae Phort Láirge,
X91 A076.

051-305361

051-305383

Cathair an Mart

Tony Cosgrove

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

094-9038283

Loch Garman

Paddy Carley

Stáisiún Gardaí Loch Garman,
Mulgannon,
Loch Garman,
Contae Loch Garman,
Y35 DH60

053-9165200

053-9165283

Cill Mhántáin

Sergeant Paul Daly

Stáisiún Gardaí Bré,
Ascaill an Chlochair,
Bré,
Contae Cill Mhántáin,
A98 E093.

01-6665392

01-6665341