Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Cá féidir liom m’fhíneálacha a íoc?

• Ar an nguthán (Íosghlao 1890 30 40 60 nó +353 504 59800 má táthar ag glao ó áit lasmuigh d’Éirinn) - Is féidir gach fíneáil a íoc ar an nguthán trí úsáid a bhaint as cártaí léasair nó creidmheasa. Ní ghlactar le cártaí dochair a d’eisigh institiúidí airgeadais lasmuigh d’Éirinn.

• I bpearsan - is féidir gach fíneáil a íoc in Oifig an Phoist. Is féidir leat íoc le hairgead tirim, seic, dréacht bainc nó cárta léasair. Ba cheart go mbeadh seiceanna iníoctha le An Post. 

• Sa Phost - Is féidir leat íoc le seic, ordú poist, dréacht bainc, cárta léasair nó creidmheasa. Ní ghlactar le cártaí dochair a d’eisigh institiúidí airgeadais lasmuigh d’Éirinn. Tabhair faoi deara, le do thoil, ní féidir glacadh ach le seic amháin don mhéid iomlán. Ní féidir glacadh le meascán íocaíochtaí, e.g. seic agus airgead tirim le chéile. Ba cheart go mbeadh seiceanna iníoctha le “An Comhalta i gCeannas”. Ní mholtar airgead tirim a sheoladh sa phost.

 • Nuair atáthar ag íoc le cárta, taispeánfar an t-idirbheart mar "An Post - Billpost" ar an ráiteas bainc/cárta creidmheasa.