We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin Airgeadais agus Seirbhísí

Michael

Teideal: Stiúrthóir Feidhmiúcháin Airgeadais agus Seirbhísí

Ainm:An tUasal Michael Culhane

Áit dúchais:Baile Átha Cliath

Ceaptha:2000

Ina bhall ó:2000

Buaicphointí Gairme:

• D’oibrigh an tUasal Culhane i gcleachtas cuntasaíochta poiblí. D’oibrigh sé sa tionscal tráchtála in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe, chomh maith, áit a raibh roinnt poist shinsearacha airgeadais aige sular ghlac sé lena phost sa Gharda Síochána.

• Mar Stiúrthóir Airgeadais agus Seirbhísí, comhalta é an tUasal Culhane den fhoireann bhainistíochta sinsearaí agus tá sé freagrach go díreach as na feidhmeanna Airgeadais, Soláthair, Flít agus Bainistíochta Eastáit.

Cáilíochtaí:

• Tá Céim Bhaitsiléir Tráchtála (Onóracha), Máistir Eolaíochta i Rialú Nuálach bainte amach ag an Uasal Culhane agus is Comhalta é d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éireann.

• Tá Dioplómaí Iarchéime bainte amach aige i dTeicneolaíocht Faisnéise agus i mBainistíocht Tionscadal Fheidhmeach.