We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Leas-Choimisinéir Rialachais agus Straitéise

DC-Donall-O-Cualain-bio

Teideal: Leas-Choimisinéir Rialachais agus Straitéise

Ainm: Dónal Ó Cualáin

Áit dúchais: Carna, Contae na Gaillimhe

Ceaptha: An 20 Deireadh Fómhair 2015

Ina bhall ó: 1983

Buaicphointí Gairme:

D’fhóin an Leas-Choimisinéir Ó Cualáin mar Gharda i nDomhnach Broc, i mBiúró Teicniúil an Gharda Síochána agus i gColáiste an Gharda Síochána. Tugadh ardú céime dó go dtí céim Sháirsint fad a bhí sé ag oibriú le Rannóg na Gaeilge ag Coláiste an Gharda Síochána agus d’fhóin sé, ina dhiaidh sin, ar Árainn agus sa Scoil um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach i nGaillimh.

I 1994, tugadh ardú céime dó go dtí céim Chigire agus d’fhóin sé i mBéal Átha Seanaidh sular aistríodh é go dtí an tAonad um Fhorbairt Eagrúcháin, Ceanncheathrú an Gharda Síochána agus sannadh é i 1996 d’Oifig Réigiúnach an Iarthair, Gaillimh.

I 1999, tugadh ardú céime dó go dtí céim Cheannfoirt agus sannadh é do Cheantar na nGleannta, áit ar fhóin sé go dtí 2001. Sannadh ansin é do Cheantar Inis Díomáin sular fhill sé ar Ghaillimh in 2003.

Tugadh ardú céime dó go dtí céim Ard-Cheannfoirt in 2005 agus d’fhóin sé ar feadh tréimhse ghearr i Ranna Mhaigh Eo agus Shligigh sular fhill sé chun ceannas a ghlacadh ar Roinn na Gaillimhe.

I bhFeabhra 2012, tugadh ardú céime dó go dtí céim Choimisinéara Chúnta agus ghlac sé ceannas ar Réigiún an Deiscirt agus bhí sé freagrach as Ranna Chathair Chorcaí, Chorcaí Thiar, Chorcaí Thuaidh, Chiarraí agus Luimnigh.

Ghlac sé ceannas ar Réigiún an Iarthair an 27 Iúil 2012.

Ceapadh é ina Leas-Choimisinéir an 20 Deireadh Fómhair 2015.

Cáilíochtaí:

Ard-Dioplóma i gCeannaireacht Feidhmiúcháin – Scoil Ghnó Michael Smurfit do Chéimithe, UCD. (2009)  

Nuálaíocht i Rialachas – Scoil Rialtais J.F.K. – Ollscoil Harvard (2008)

Máistir Feidhmiúcháin i Riarachán Gnó – OÉ, Gaillimh (2008) 

Clár um Malartú Idirnáisiúnta – Póilíneacht Phobail – Coláiste Bhostúin (2007)   

Cúrsa Ceannaireachta Eangaí (2004)   

B.A. i Riarachán Poiblí – an Foras Riaracháin