We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coimisinéir Cúnta Réigiún an Oirthir

Fintan

Teideal: Coimisinéir Cúnta Réigiún an Oirthir

Ainm:Fintan Fanning

Áit dúchais:Contae Loch Garman

Ceaptha:2008

Ina bhall ó:1980

Buaicphointí Gairme:

1989: Ardú Céime go dtí Sáirsint

1992: Ardú céime go dtí Cigire

1997: Ardú céime go dtí Ceannfort  

2005: Ardú céime go dtí Ard-Cheannfort

2008: Ardú céime go dtí Coimisinéir Cúnta

Tá sé ina chathaoirleach ar Choiste Comhairleach um Chearta Daonna Straitéiseacha an Choimisinéara agus tá sé freagrach, chomh maith, as Beartas na hÉireann agus as Scéim.

Cáilíochtaí:

Cúrsa Bainistíochta ag Coláiste Póilíní na Fraince ag L’Ecole Nationale Superieure de la Police de Saint- Cyr, Au Mont D’OR.

Cúrsa Ceannais Straitéisigh ag Bramshill in 2005.

MA sa Stair-Réabhlóid na hÉireann 1912-1923-COC (le bronnadh) Dioplóma Gairmiúil sa Rialachas Corparáideach -COBÁC- (ar siúl)

An Cúrsa “SCC Cambridge Policing in Contemporary Societies” ag Ollscoil Cambridge sa Ríocht Aontaithe ag Institiúid na Coireolaíochta in Cambridge.

Tá sé ag tabhairt faoi Chúrsa TOPspoc faoi láthair i gCeannaireacht Póilíní san AE Máistir Dlíthe – Céim Mháistir sa Dlí – 2013

MSc – Céim Mháistir i gCeannaireacht Póilíní - 2010

Máistir Riarachán Gnó – Céim Mháistir i Riarachán Gnó, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – 1996

Baitsiléir Dlíthe (Onóracha) in Ollscoil Londan – 1994

Dioplóma Iarchéime i nDlí Fostaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – 2010

Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Feidhmiúcháin an Gharda Síochána ag Coláiste an Gharda Síochána i gcomhar le UCD – 2006

Dioplóma Iarchéime in Eadránú Idirnáisiúnta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – 2002

Dioplóma Iarchéime in Ard-Bhainistíocht, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – 1995

Dioplóma Iarchéime i Staidéar Réitigh Coimhlinte agus Díospóide i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath – 2011

Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Tionscadal, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath – 2001

Dioplóma Iarchéime i gCórais Bhainistíochta Faisnéise, i bhForas Bainistíochta na hÉireann – 2000

Teastas i mBainistíocht Maoirseachta, i bhForas Bainistíochta na hÉireann – 1988