We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coimisinéir Cúnta Réigiún an Oirdheiscirt

An Coimisinéir Cúnta Michael Finn

An Coimisinéir Cúnta, Póilíniú Bóithre

Teideal:  Coimisinéir Cúnta

Ainm:     Michael A. Finn

Áit dúchais:  Ciarraí

Ceaptha:  An 22 Samhain 2016

Buaicphointí Gairme:

Chuaigh an Coimisinéir Cúnta Michael Finn leis an nGarda Síochána in Aibreán 1982 agus tá réimse fairsing de thaithí phóilíneachta oibríochtúil, riaracháin agus straitéiseach aige.

Chaith sé formhór mór a sheirbhíse bunaithe i gCorcaigh agus bhí baint aige, chomh maith, i straitéis agus pleanáil chorparáideach ar leibhéal náisiúnta.

I 1982, chuir sé tús lena dhualgas mar Gharda ar Shráid Mhic Curtáin i gCathair Chorcaí nuair a bhain sé céim Sháirsint amach i 1989.   D’fhóin sé i gCoillte Clochair, Contae Liatroma sular fhill sé ar Chathair Chorcaí.   Ba Chléireach Ceantair é i mBaile na mBocht ar feadh ceithre bliana agus d’fhóin sé mar Sháirsint i gCeannas ar Stáisiún Gardaí Bhaile na mBocht ar feadh dhá bhliain.

Tugadh ardú céime do a fhad le céim Chigire i 1996 agus d’oibrigh sé i ról straitéiseach mar Chigire Réigiúnach sa Réigiún Theas.   Bhí ról Cigire Tráchta Réigiúnaigh aige agus in 2001, leithdháileadh é mar Chigire Aonaid agus Cúirte ar Shráid  Anglesea i gcathair Chorcaí.

In 2002, tugadh ardú céime dó chuig céim Cheannfoirt agus d’fhóin sé mar Oifigeach Ceantair i mBeanntraí agus i nDroichead na Bandan sular ghlac se le post Oifigeach Ceantair ar Shráid Anglesea, Cathair Chorcaí.

In 2008, tugadh ardú céime dó a fhad le céim Ard-Cheannfoirt agus bhí sé ag oibriú i dtosach i nDroichead na Bandan, Contae Chorcaí agus bhí sé i gceannas ar Cheantar Chorcaí Thiar sular fhill sé ar Shráid Anglesea chun glacadh le freagracht as ról Oifigeach Roinne le haghaidh Roinn Chathair Chorcaí in 2009. I rith a thionachta mar Oifigeach Roinne i Roinn Chathair Chorcaí, bhí baint aige, chomh maith, i roinnt tionscnaimh náisiúnta, tabhairt isteach córas náisiúnta bainistíochta teagmhais ar PULSE.

Tugadh ardú céime dó a fhad le Coimisinéir Cúnta an 22 Samhain 2016 agus tá sé i gceannas anois ar Phóilíniú Bóithre sa Gharda Síochána.

Cáilíochtaí:

  • Dioplóma i mBainistíocht Pearsanra, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (1999)
  • An Clár ‘Leaders for Tomorrow’ 1999 – Scoil Rialtais Kennedy, Ollscoil Harvard agus Roinn Póilíní Bhostúin
  • Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht Póilíní (HETAC) – 2005
  • Máistreacht sa Riarachán Gnó, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh – 2007
  • Nuálaíocht agus Rialachas – Scoil Rialtais Kennedy, Ollscoil Harvard – 2008
  • Dioplóma Iarchéime Post Céimí dioplóma i gCeannaireacht Póilíneachta Feidhmiúcháin – Scoil Ghnó Michael Smurfit d’Iarchéimithe, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – 2009
  • Dioplóma Iarchéime i Rialachas agus Feidhmíocht, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – 2018 (Reatha)